Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Risicomanagement, Privacy by Design en de GEB
Beschrijving Risicomanagement is een continu proces dat Risicomanagement is een continu proces dat de privacyrisico's signaleert, beoordeelt en een passende behandeling daarvan bewaakt. Privacy-risicomanagement richt zich op het beheersen van privacyrisico's bij het verwerken, waaronder verzamelen, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens. Door middel van privacy-risicomanagement worden, bij de ontwikkeling, de inrichting en de inzet van de gegevensverwerking de organisatie de privacyrisico's in lijn gebracht met het privacybeleid (zie: B01, §2.1.1). Zo wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en waarbij de belangen van de betrokkenen gewaarborgd worden. gen van de betrokkenen gewaarborgd worden.
Beveiligingsaspect Beleid  +
Conformiteitsindicator het beoordelen van de privacyrisico's, passende maatregelen, aantonen
Criterium De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor ''het beoordelen van de privacyrisico's'', het treffen van ''passende maatregelen'' en het kunnen ''aantonen'' van het passend zijn van deze maatregelen.
Doelstelling Beoordeling van de privacyrisico's (de kans en hun potentiele omvang/impact) is nodig om te bepalen hoe deze, door het treffen van maatregelen, teruggebracht kunnen worden tot binnen grenzen die de organisatie acceptabel acht.
Elementtype Privacyprincipe +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Privacyprincipe icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
ID PRIV_B.03  +
Invalshoek Intentie  +
Is uitwerking van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  + , Uitvoeringswet AVG  +
Is uitwerking van (specificatie) Avg Art. 24; 25; 35; 36; 42 en Uitvoeringswet Avg
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Publicatiedatum 16 oktober 2017  +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Risico Privacyrisico's worden niet of niet tijdig Privacyrisico's worden niet of niet tijdig gesignaleerd, waardoor de verwerking van de persoonsgegevens niet aan de Avg voldoet en een grote(re) kans loopt op inbreuken op de beveiliging; dit kan leiden tot schade voor natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. oonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.
Status actualiteit Actueel  +
Titel Risicomanagement, Privacy by Design en de GEB  +
Valt in normenkader de Privacy Baseline  +
Versieaanduiding 3.1
Voetnoten onwaar  +
Categorieën Elementen  + , Privacyprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 3 september 2018 10:45:13  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Relatie PRIV B.03-AP33 + , Relatie PRIV B.03-AP34 + Beginpunt
Aantonen aanpak risicomanagement + , Aantonen onderkende risico's en maatregelen + , Aantonen privacy by design + , Aantonen toepassen GEB toetsmodel + , Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten + , Het beoordelen van de privacyrisico's, advies van FG + , Het beoordelen van de privacyrisico's, bij wijigingen + , Het beoordelen van de privacyrisico's, hoog risico + , Het beoordelen van de privacyrisico's, i.r.t. de GEB + , Passende maatregelen, continuíteit + , Passende maatregelen, i.r.t. de GEB + , Passende maatregelen, passend + , Passende maatregelen, technisch en organisatorisch + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen