Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Technische en organisatorische maatregelen, beperkte toegang
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator technische en organisatorische maatregelen
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens  +
ID PRIV_U.04.01.01  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Realiseert Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De verwerkingsverantwoordelijke en de verw De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de toegang beperkt is tot diegenen die toegang moeten hebben voor het uitvoeren van hun functie of taken of tot diegenen die daartoe wettelijk zijn gehouden<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 32 lid 3.</sup>. g (AVG)|AVG]] art. 32 lid 3.</sup>.
Titel Technische en organisatorische maatregelen, beperkte toegang  +
Toelichting Dergelijke maatregelen kunnen onder meer b Dergelijke maatregelen kunnen onder meer bestaan in het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens, het zo spoedig mogelijk pseudonimiseren van persoonsgegevens<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] overweging 78.</sup>. Technische maatregelen zijn maatregelen in en rondom informatiesystemen, zoals toegangscontroles, vastlegging van gebruik en back-up, wachtwoordbescherming en encryptie. De beveiliging is niet beperkt tot de eigen informatiesystemen, maar strekt zich uit tot extern geplaatste back-up en de opslag en verwerking bij en door derden<sup class="noot"> Het ontvangen van een back-up en de opslag van persoonsgegevens zijn 'verwerkingen' van persoonsgegevens.</sup>. Fysieke persoonsgegevens worden ook fysiek beschermd, denk hierbij aan bijvoorbeeld gebouwzonering en sloten op kasten. rbeeld gebouwzonering en sloten op kasten.
Versieaanduiding 3.1
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 18 januari 2018 17:58:50  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen