Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Toegangsverlening procedure
Beschrijving De Toegangsverlening procedure omvat een procedure op basis waarvan toegangsrechten voor alle gebruikers, voor fysieke en logische toegang tot alle systemen en diensten worden toegewezen en of ingetrokken.
Beveiligingsaspect Uitvoering  +
Conformiteitsindicator gebruikers toegangsverleningsprocedure
Criterium Een formele ''gebruikers toegangsverleningsprocedure'' (GTV) moet te worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.
Doelstelling Zorgdragen voor een formele bevestiging van gebruikersbevoegdheden
Elementtype Beveiligingsprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Beveiligingsprincipe icon.png +
Grondslag * BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst): 9.2.2 * NEN-ISO/IEC 27002: 9.2.2
Heeft bron BIO Thema Toegangsbeveiliging +
Heeft ouder ISOR:Toegangbeveiliging Uitvoeringdomein  +
ID LTV_U.02  +
Invalshoek Intentie  +
Publicatiedatum 29 januari 2018  +
Redactionele wijzigingsdatum 29 januari 2018  +
Risico Als formele goedkeuring van bevoegdheden ontbreekt, dan bestaat er geen duidelijkheid over wie welke handelingen mag verrichten.
Status actualiteit Actueel  +
Titel Toegangsverlening procedure  +
Categorieën Elementen  + , Beveiligingsprincipes  + , ISOR  + , Themaprincipes  + , BIO Thema Toegangsbeveiliging  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 10 mei 2019 16:37:55  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. ISOR:Toegangsverlening procedure#BIR_(Baseline_Informatiebeveiliging_Rijksdienst) + , ISOR:Toegangsverlening procedure#NEN-ISO/IEC_27002 +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Functiescheiding en toegangsrechten worden bepaald o.b.v. risicoafweging + , Het mandaatregister is actueel en toont wie bevoegdheden heeft + , Slechts na autorisatie door een bevoegde functionaris wordt toegang verleend tot informatiesystemen + Realiseert
ISOR:Toegangsverlening procedure#BIR_(Baseline_Informatiebeveiliging_Rijksdienst) + , ISOR:Toegangsverlening procedure#NEN-ISO/IEC_27002 + Subobject van
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen