Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Uitzondering op melden van datalek aan AP
Beveiligingsaspect Control  +
Conformiteitsindicator uitzondering
Elementtype Norm +
Gebruik in Nederlandse publieke sector In gebruik  +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron De Privacy Baseline +
Heeft ouder ISOR:Meldplicht Datalekken  +
ID PRIV_C.03.04.01  +
Is subnorm onwaar  +
Kent element met zelfde titel Nee  +
Practice CIP  +
Realiseert Meldplicht Datalekken +
Redactionele wijzigingsdatum 16 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De verantwoordelijke hoeft het datalek nie De verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als: * het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of: * wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang; * de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 95. </sup>; * de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezicht<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 34.</sup>. herming (AVG)|AVG]] art. 34.</sup>.
Titel Uitzondering op melden van datalek aan AP  +
Versieaanduiding 3.1
Voetnoten onwaar  +
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , De Privacy Baseline  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 20 februari 2018 18:05:54  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen