Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Informatie-objecten systematisch beschreven
Architectuurdomein Berichten en Gegevens  + , Gegevensopslag  + , Informatieuitwisseling  +
Cluster Informatie +
Elementtype Afgeleid principe +
GraphViz icoon Bestand:Afgeleid principe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening + , Werkgroep AP17 +
ID AP17  +
Implicaties # Systematisch beschrijven en uniek identi # Systematisch beschrijven en uniek identificeren van informatieobjecten volgens de relevante metadata-standaarden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de FAIR principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), zie [https://www.dtls.nl/fair-data/fair-data/ www.dtls.nl]. # Het visualiseren van de informatieobjecten in hun onderlinge samenhang (informatiemodel) zodat de structurele relaties tussen informatieobjecten duidelijk worden. # Digitaal publiceren van het informatiemodel (beschrijving en de visualisatie). Voor het beschrijven van informatieobjecten in een informatiemodel is een [[Stappenplan beschrijven van informatieobjecten in een informatiemodel|stappenplan]] beschikbaar, samengevat: * Maak een overzicht van de (types) informatieobjecten die benodigd zijn voor de dienst. * Zorg ervoor dat al deze informatieobjecten systematisch zijn beschreven, inclusief hun metadata. * Relateer de informatieobjecten aan bestaande informatiemodellen. * Publiceer de informatieobjecten digitaal en benoem de vindplaats zodat ze uniek identificeerbaar zijn. aats zodat ze uniek identificeerbaar zijn.
Is gerelateerd aan Bronregistraties zijn leidend + , Terugmelden aan bronhouder + , Baseline kwaliteit diensten + , Doelbinding (AP) + , Vertrouwelijkheid (principe) +
Prioriteit revisit 8  +
Rationale Samenwerking tussen en binnen organisaties Samenwerking tussen en binnen organisaties is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de relevante informatieobjecten kunnen toepassen, hergebruiken en duurzaam archiveren. Een systematische beschrijving van informatieobjecten, hun semantiek en onderlinge structuur is nodig om de informatie eenduidig te kunnen interpreteren en digitale uitwisseling mogelijk te maken. De unieke identificatie is nodig om ervoor te zorgen dat mensen en machines op een eenduidige manier naar informatieobjecten kunnen verwijzen zodat ze vindbaar en van elkaar onderscheidbaar zijn. ndbaar en van elkaar onderscheidbaar zijn.
Realiseert Vindbaar + , Toegankelijk + , Standaard (Basisprincipe) + , Transparant +
RelatieToelichting Dit afgeleid principe is gerelateerd aan d Dit afgeleid principe is gerelateerd aan de afgeleide principes die betrekking hebben op: * Het beschrijven en naleven van procedures om informatieobjecten te beheren ([[AP13]]). Dit is inclusief aspecten om de kwaliteit van de informatieobjecten te kunnen garanderen. Zie terugmelding aan bronhouders ([[AP14]]), baseline kwaliteit ([[AP33]]). * Het benoemen van gebruiksdoel en context van de in te winnen gegevens (in het kader van verantwoord gegevensgebruik) in het kader van doelbinding ([[AP15]]). Het (her)gebruik en het toepassen van een informatieobject autoriseren ([[AP43]]) met behulp van identificatie van personen, organisaties en ICT-voorzieningen. rsonen, organisaties en ICT-voorzieningen.
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden # Een goed voorbeeld van het uniek identif # Een goed voorbeeld van het uniek identificeren en beschrijven van informatieobjecten in de zorgsector zijn de [[Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB)]]. Een ZIB beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. Elk ZIB bestaat uit een aantal (vaak gecodeerde) variabelen die het concept nader beschrijven of context geven. # Een goed voorbeeld van het beschrijven van een informatieobject is dat je voor een ''[http://digitaleoverheid.stelselcatalogus.nl/stelselcatalogus/begrippen/Natuurlijk_Persoon natuurlijk persoon]'' de beschrijving overneemt uit de [[BRP (Basisregistratie Personen)]] (via de [[Stelselcatalogus]]). # Twee voorbeelden van gepubliceerde visualisaties van informatiemodellen zijn het informatiemodel uit de [[BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)]] met objecttypen, attributen en onderlinge relaties ([https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu4ZeCg67UAhXEbVAKHVeKBpQQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.basisregistratiesienm.nl%2Fbinaries%2Fbasisregistraties-ienm%2Fdocumenten%2Fpublicatie%2F2017%2F05%2F18%2Fcatalogus-bag-2018-v0.99a1%2FCatalogus%2BBAG%2B2018%2B-%2BOpenbaar%2Bconcept%2Bv0.99%2Berratum%2B2017-05-18.pdf&usg=AFQjCNFC5w6w1IvMT-sxH3kVl_ngc8E8sA Figuur 5.1 op p.34 pdf]) en de [https://www.gemmaonline.nl/index.php/Bestand:RGBZ_2.0_Diagram_20141124.png RSGB] op GEMMA Online. De RSGB is gebaseerd op de basisregistraties. Het is een referentiemodel dat bijdraagt dat gemeenten en daarmee samenwerkende organisaties in staat zijn om de kern van hun gegevenshuishouding, de basisgegevens, in samenhang eenmalig te onderhouden en meervoudig te gebruiken bij de uitoefening van hun taken. ebruiken bij de uitoefening van hun taken.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Is gerelateerd aan  +
Categorieën Semantiek  + , Elementen  + , Afgeleide principes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 21 mei 2019 15:18:38  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Relatie PRIV U.02-AP17 + , Relatie PRIV U.07-AP17 + Eindpunt
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen