Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
interoperabiliteit
Beschrijving Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving
Glossary-Source TOGAF +
Heeft bron Katern Strategie +
Titel interoperabiliteit  +
Toelichting In de context van NORA betreft interoperab In de context van NORA betreft interoperabiliteit de informatiedeling tussen een overheidsorganisatie enerzijds en burgers, bedrijven of andere overheidsorganisaties anderzijds. Ongeacht het soort informatie en de manier waarop deze wordt gedeeld. Interoperabiliteit gaat over informatieverwerking, maar raakt evengoed aan de bedrijfsprocessen en de technische voorzieningen. ==Aspecten van interoperabiliteit== Interoperabiliteit gaat over informatieverwerking, maar raakt evengoed aan de bedrijfsprocessen en de technische voorzieningen. * Bedrijfsprocessen: De productie en het gebruik van informatie. Welke informatie is er beschikbaar? Wat wordt ermee gedaan? Welke diensten worden er geleverd? Welke organisatieonderdelen zijn erbij betrokken? Wie is er verantwoordelijk? Hoe worden afspraken gemaakt? Hoe snel wordt er gereageerd? Welke werkprocessen spelen een rol? Etc. * Informatieverwerking: De informatie zelf. Betreft betekenis (semantiek), kwaliteit, vorm (papier, elektronisch, etc.), beschikbaarheid, duurzaamheid, berichtenverkeer, kanaalkeuze, beheer, bronnen, stromen, etc. * Technische voorzieningen: De hulpmiddelen. Welke systemen worden er gebruikt? Hoe wordt informatie opgeslagen? Welke netwerkvoorzieningen zijn er nodig? Hoe verloopt het technisch beheer? Etc. ==Zie ook== # [[Heeft bron::Katern Strategie]] # [http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ TOGAF 9.1, paragraaf 29.2:Defining Interoperability] # Voor een uitgebreide analyse van het begrip 'interoperabiliteit' en de rol daarvan binnen de Nederlandse overheid: [http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2008/RAND_TR552.pdf J. Rothenberg, M. Botterman & C. van Oranje-Nassau. ''Towards a Dutch Interoperability Framework. Recommendations to the Forum Standaardisatie''. (2008)] ns to the Forum Standaardisatie''. (2008)]
Vastgesteld in NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
Categorieën Begrippen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:13:54  +
Glossary-DefinitionDit is een speciale eigenschap in de wiki. Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving
Glossary-LinkDit is een speciale eigenschap in de wiki. Interoperabiliteit  +
Glossary-TermDit is een speciale eigenschap in de wiki. interoperabiliteit  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen