Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Kiwa register (Bus)
Beschrijving Kiwa Register verstrekt vergunningen waarm Kiwa Register verstrekt vergunningen waarmee busondernemers en buschauffeurs passagiers mogen vervoeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar vervoer (voor iedereen toegankelijk en volgens dienstregeling) en besloten vervoer. Beoordelingscriteria voor toetreders zijn onder meer vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht. betrouwbaarheid en financiële draagkracht.
Bronhouder Kiwa Register  +
Domein Domein Verkeer en vervoer  +
Elementtype Sectorregistratie +
GraphViz icoon Bestand:Sectorregistratie icon.png +
Inhoud Gegevens over busondernemers en openbaar vervoer
Is factsheet Nee  +
Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Titel Kiwa register (Bus)  +
Type register Erkenning organisaties  +
Wettelijke grondslag * Wet personenvervoer 2000 * Besluit personenvervoer 2000 * Verordening (EG) Nr. 1071/2009 * Verordening (EG) Nr. 1073/2009 * Beleidsregel toetsing evenredigheid verlies betrouwbaarheid busvervoer
Categorieën Elementen  + , Sectorregistraties  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:02:38  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen