Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit
Beschrijving Overheden zijn verplicht de open standaard Overheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf van ICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe'). Afwijken mag alleen met zwaarwegende reden en hierover moeten ze verantwoording afleggen via het jaarverslag ('leg uit'). Het gaat om standaarden waarvoor wel draagvlak bestaat maar die nog niet breed geadopteerd zijn. maar die nog niet breed geadopteerd zijn.
Elementtype Voorziening +
Externe verwijzing https://www.forumstandaardisatie.nl/lijst-open-standaarden/in_lijst/verplicht-pas-toe-leg-uit  +
Gebruikt DKIM + , Digikoppeling (Standaarden) + , Aquo-lex en Aquo Objecten Catalogus + , IPv6 en IPv4 +
GraphViz icoon Bestand:Voorziening icon.png +
ID PToLU-lijst  +
Is relevant binnen Domein Generiek + , Domein Overheid bestuur en koninkrijk +
Laag binnen vijflaagsmodel 1  +
Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken  +
Organisatie College en Forum Standaardisatie  +
Realiseert Gebruik open standaarden +
Categorieën Elementen  + , Voorzieningen  + , Beleidskaders  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 5 juli 2019 12:55:33  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Standaard (Basisprincipe) + Is beinvloed door
Aquo-standaard + , BWB + , CMIS + , COINS + , DKIM + , DMARC + , DNSSEC + , Digikoppeling (Standaarden) + , Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) + , E-portfolio NL + , ECLI (European Case Law Identifier) + , EML NL + , Geo-standaarden + , IFC (Industry Foundation Classes) + , IPv6 en IPv4 + , JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) + , JPEG binnen Open Document Format + , NEN-ISO/IEC 27001 + , NEN-ISO/IEC 27002 + , NL LOM + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen