Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
NORA
Beschrijving Nederlandse Overheid ReferentieArchitectuur
Titel NORA  +
Toelichting De Nederlandse Overheid ReferentieArchitec De Nederlandse Overheid ReferentieArchitectuur (NORA) [[:Categorie:Kennismodel NORA|bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden]] voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De NORA is ontwikkeld in 2005 en heeft inmiddels de versies 1.0, 2.0 en 3.0 opgeleverd. In 2009 is NORA door het kabinet vastgesteld als norm voor de overheid. ==Doel== Het hogere doel van NORA is om de dienstverlening door de Nederlandse overheid te verbeteren in lijn met de Visie op dienstverlening. Een belangrijke voorwaarde voor deze verbetering is de bereidheid van alle betrokken organisaties om binnen een gedeeld kader samen te werken. Door vanuit iedere organisatie de eigen dienstverlening binnen dit zelfde kader te ontwikkelen, ontstaat samenhang in de dienstverlening van de overheid als geheel. NORA biedt een invulling van dit kader. NORA is primair ontwikkeld door en voor informatiearchitecten, maar is inmiddels bruikbaar gemaakt voor veel meer doelgroepen, zoals projectleiders, adviseurs, beleidsmedewerkers en bestuurders. ==Eigenaar en Opdrachtgever== NORA is en wordt -namens alle Nederlandse overheidsorganisaties- ontwikkeld, beheerd en verspreid onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. [[NORA Beheer|Secretariaat van NORA]] is belegd bij ICTU. ecretariaat van NORA]] is belegd bij ICTU.
Vastgesteld in niet vastgesteld
Categorieën Begrippen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:13:57  +
Glossary-DefinitionDit is een speciale eigenschap in de wiki. Nederlandse Overheid ReferentieArchitectuur
Glossary-LinkDit is een speciale eigenschap in de wiki. NORA  +
Glossary-TermDit is een speciale eigenschap in de wiki. NORA  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen