Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Proactief
Beschrijving De dienstverlener neemt het initiatief om De dienstverlener neemt het initiatief om de afnemer te informeren als hij uit beschikbare informatie kan afleiden dat deze voor de afnemer van belang is. Diensten worden onder de aandacht gebracht op het moment dat de afnemer daar behoefte aan zou kunnen hebben. Wijzigingen in de voortgang van processen en geregistreerde informatie worden gemeld. Zo mogelijk wordt de dienst automatisch verleend. De afnemer behoudt hierbij altijd de controle. fnemer behoudt hierbij altijd de controle.
Elementtype Basisprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Basisprincipe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 katern Strategie +
ID BP01  +
Implicaties Een belangrijke voorwaarde is dat dienstve Een belangrijke voorwaarde is dat dienstverleners hun afnemers kennen en daarbij informatie van andere organisaties meenemen. Proactiviteit vraagt om het opnieuw doordenken van dienstverleningsprocessen vanuit het perspectief van de afnemer. Het is niet vanzelfsprekend dat dienstverlening altijd start met een aanvraag van een afnemer. Een overheidsorganisatie kan ook zelf het initiatief nemen. Als hiervoor geen input van de afnemer nodig is, kan het proces zelfs eenzijdig worden afgerond. et proces zelfs eenzijdig worden afgerond.
Is beinvloed door Actieprogramma Elektronische Overheid + , ICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij. + , BurgerServiceCode +
Onderbouwing Vraaggerichte en proactieve dienstverlening aan de burger staat centraal in het beleid van het kabinet ([[Actieprogramma Elektronische Overheid]] , Kabinetsstandpunt op het advies van de Com Kabinetsstandpunt op het advies van de Commissie van de ICT en overheid). Ook de [[ICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.]] stelt de afnemer centraal in de digitale dienstenmaatschappij. 'Burger en bedrijf centraal' maatschappij. 'Burger en bedrijf centraal' , onderstreept dit principe , evenals de artikelen 4 en 5 van de [[BurgerServiceCode]] ('Persoonlijke informatieservice' en 'Gemakkelijke dienstverlening').
Paginanummer in bron 17 +
Rationale Het gemak van een dienst wordt verhoogd als de afnemer niet zelf in de gaten hoeft te houden wanneer hij moet handelen. Bovendien worden zo ongewenste situaties door het te laat reageren van afnemers voorkomen.
Stelling Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden Veel gemeenten attenderen burgers op het v Veel gemeenten attenderen burgers op het verlopen van hun rijbewijs of paspoort. Gezinnen met een minimuminkomen hebben recht op kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente verleent kwijtschelding van de OZB op grond van inkomens- en vermogensgegevens uit een of meer bronnen, zoals de basisregistratie Inkomen van de Belastingdienst. Uw kind wordt over twee maanden veertien jaar. De gemeente stuurt u een bericht (nu nog per post, maar na de invoering van de berichtenbox via een kanaal naar keuze) over de identificatieplicht vanaf veertien jaar. Daarbij voegt ze de openingstijden van het gemeentehuis toe. De authenticatie vereist namelijk dat het kind tweemaal persoonlijk op het stadhuis verschijnt, zowel voor de aanvraag (met pasfoto) als een week later voor de uitreiking van het document. later voor de uitreiking van het document.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Basisprincipes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:14:05  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Automatische dienstverlening + , Persoonlijke benadering + , Proactief aanbieden + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen