Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
StUF
Beschrijving StUF is een universele berichtenstandaard StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden. eerd op geaccepteerde internetstandaarden.
Elementtype Standaard +
Externe verwijzing http://www.gemmaonline.nl/index.php/StUF_Berichtenstandaard  +
GraphViz icoon Bestand:Standaard icon.png +
ID StUF  +
Organisatie VNG/KING  +
Realiseert Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit +
Toepassingsgebied *Uitwisseling en bevraging van basisgegeve *Uitwisseling en bevraging van basisgegevens die behoren tot een aantal wettelijk vastgestelde basisregistraties, zoals Personen (GBA), Adressen (BRA), Gebouwen (BGA), Kadaster (BRK), Nieuw Handelsregister (NHR) en Waarde Onroerende Zaken (WOZ); *uitwisseling en bevraging van zaakgegevens die behoren tot de producten- en dienstenportfolio van gemeenten; *uitwisseling van domein- of sectorspecifieke gegevens waarin ook basis- en/of zaakgegevens voorkomen en waarvoor geen andere (inter)nationale (XML-gebaseerde) berichtenstandaard is vastgesteld. seerde) berichtenstandaard is vastgesteld.
Werkingsgebied Gemeenten en ketens waarbinnen gemeenten participeren.  +
Categorieën Elementen  + , Standaarden  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 22 oktober 2015 11:18:29  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BV BSN en GBA-V#57 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Berichtenbox voor bedrijven#25 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Kadaster#14 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid#158 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2017/NHR (Basisregistratie Handelsregister)#174 + , Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-NEN-ISO/StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BRP (Basisregistratie Personen)-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2014/MijnOverheid-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2014/NHR (Basisregistratie Handelsregister)-StUF) + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/BAG BRK BGT WOZ-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/BAG-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/Berichtenbox voor burgers-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/BRK-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/BV-BSN-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/GBA-V-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/MijnOverheid-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/NHR-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/Ondernemingsdossier-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2015/WOZ-StUF + , Monitor Open Standaardenbeleid 2016/BAG BRK BGT WOZ-StUF + Beschrijft toepassing van
Geo-standaarden + Is gerelateerd aan
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen