Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Stem informatiemodellen en informatiecatalogi af met partners
Architectuurdomein Berichten en Gegevens  +
Architectuurlaag Informatiearchitectuur  +
Categorie Katern Verbinden +
Cluster betrouwbaarheid +
Elementtype Principe concept +
Gebruikt Afspraken vastgelegd + , Diensten vullen elkaar aan +
GraphViz icoon Bestand:Principe concept icon.png +
ID CPV01  +
Implicaties * Afnemers en aanbieders van overheidsdien * Afnemers en aanbieders van overheidsdiensten hebben overleg over de aangeboden informatie om de dienst te kunnen leveren * Er zijn afspraken over hoe de aangeboden informatie en gegevens vertaald (kunnen) worden naar de context waarin ze gebruikt worden * Er is mogelijk een geautomatiseerde vertaalfunctie die zonder menselijke tussenkomst deze omzetting kan maken * Er is een (contractueel) aangewezen intermediar (knooppunt) die deze vertaalfunctie (dienst)levert en de afspraken, modellen en catalogi onderhoudt. fspraken, modellen en catalogi onderhoudt.
Normatief waar  +
Rationale Een informatiemodel en -catalogus bestaat Een informatiemodel en -catalogus bestaat uit een beschrijving van de informatieobjecten, de bedrijfsregels die op de informatieobjecten van toepassing zijn en berichtendefinities voor mutatie, raadpleging en uitwisseling van de gegevens. De samenwerkende overheidsorganisaties gebruiken deze informatiemodellen en -catalogi die passen bij de context en het proces waarin de informatie wordt gebruikt. Dit gebruik is verankerd in afspraken en wetgeving zodat de semantiek van de informatie die wordt uitgewisseld en ontsloten glashelder is. t uitgewisseld en ontsloten glashelder is.
Realiseert Betrouwbaar +
Stelling Informatiemodellen en informatiecatalogi zijn door ketenpartners op elkaar afgestemd.
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden Op welke wijze (hoe) dit zou kunnen worden gedaan en met welke (internationale)standarden staat beschreven in Handreiking en overzicht standaarden
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Gebruikt  +
Categorieën Elementen  + , Principes concept  + , Verbinden  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 13 februari 2015 14:13:20  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen