Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Architectuurdomein Organisatie  +
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur  +
Cluster Sturing en verantwoordelijkheid +
Elementtype Afgeleid principe +
GraphViz icoon Bestand:Afgeleid principe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 Principes voor Samenwerking en Dienstverlening +
ID AP32  +
Implicaties De hoogst verantwoordelijke binnen de orga De hoogst verantwoordelijke binnen de organisatie is verantwoordelijk voor en legt verantwoording af over: * het voor de dienst relevante kwaliteitsbeleid en de wijze van monitoring van de kwaliteit * de geleverde prestaties * naleving van afspraken met afnemers. ies * naleving van afspraken met afnemers.
Is gerelateerd aan PDCA-cyclus in besturing kwaliteit +
Prioriteit revisit 0  +
Rationale De verankering van de kwaliteitssturing op De verankering van de kwaliteitssturing op het hoogste niveau, is voor afnemers een voorwaarde voor vertrouwen in de dienst. De kwaliteit van de dienst wordt namelijk mede bepaald door de kwaliteit en samenhang van het gehele dienstenportfolio, de bedrijfsvoering van de organisatie en het toezicht op de kwaliteit van de tactische sturing. Deze zaken overstijgen de span of control van een individuele lijn- of programmamanager en zijn alleen op het strategische niveau van de organisatie aan te sturen. e niveau van de organisatie aan te sturen.
Realiseert Betrouwbaar +
RelatieToelichting [[PDCA-cyclus in besturing kwaliteit|AP 31 [[PDCA-cyclus in besturing kwaliteit|AP 31 PDCA-cyclus in besturing kwaliteit]]: in lijn met dit principe moet ook de strategische sturing een cyclisch karakter hebben. NORA stelt met dit principe alleen een globale eis aan de kwaliteitsborging. NORA doet geen uitspraak over specifieke methodes of de precieze organisatie. fieke methodes of de precieze organisatie.
Status actualiteit Actueel  +
Stelling Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden Wanneer vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen is de directie de hoogst verantwoordelijke en niet de functionaris Informatiebeveiliging.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Is gerelateerd aan  + , Realiseert  + , Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Afgeleide principes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 september 2017 20:08:32  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Relatie PRIV B.01-AP32 + , Relatie PRIV B.02-AP32 + Eindpunt
Een verantwoordelijke organisatie + , PDCA-cyclus in besturing kwaliteit + , Perspectief gebruiker + Is gerelateerd aan
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen