Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Toegankelijk
Beschrijving Dienstverleners sluiten aan bij de manier Dienstverleners sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen onderhouden. Dit betreft de keuze van de beschikbare communicatiekanalen, de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruiksvriendelijkheid van de communicatiemiddelen. Van alle kanalen heeft internet de voorkeur, omdat het personen (via websites, e-mail, etc.) en systemen (via elektronische berichten) in staat stelt dag en nacht contact te onderhouden. Er zijn echter altijd afnemers die niet van internet gebruik kunnen of willen maken. Bijvoorbeeld omdat ze beperkingen hebben, vaardigheden missen of niet beschikken over een internetaansluiting. Ook voor hen moet een dienst toegankelijk zijn. oor hen moet een dienst toegankelijk zijn.
Elementtype Basisprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Basisprincipe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 katern Strategie +
ID BP03  +
Implicaties Onderzocht moet worden hoe de doelgroep is Onderzocht moet worden hoe de doelgroep is opgebouwd en hoe de verschillende soorten afnemers van de dienst gebruikmaken (gebruikersonderzoek). Op basis hiervan kan worden bepaald welke communicatiekanalen er worden ingezet en op welke wijze. Dit kan betekenen dat er meerdere communicatiekanalen moeten worden gebruikt (bijvoorbeeld internet en telefoon) via mogelijk meerdere ingangen (bijvoorbeeld verschillende websites voor verschillende doelgroepen). Het is daarbij niet mogelijk alle afnemers naar wens te bedienen. Er zal daarom een afweging moeten worden gemaakt tussen de voorkeuren van de afnemers en het rendement van de verschillende kanalen en ingangen. Voorwaarde daarbij is dat niemand wordt uitgesloten. Waar meerdere kanalen en ingangen worden aangeboden, moet zijn gewaarborgd dat de resultaten van de dienstverlening onafhankelijk zijn van het gekozen kanaal en de gekozen ingang. Zelfs als deze door elkaar heen worden gebruikt. Het moet bijvoorbeeld voor het antwoord niet uitmaken of een vraag binnenkomt per post, e-mail of telefoon. g binnenkomt per post, e-mail of telefoon.
Is beinvloed door Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer + , Visie Betere Dienstverlening Overheid + , BurgerServiceCode +
Onderbouwing In de [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]] is vastgelegd dat het conventionele , ‘papieren’ verkeer niet mag worden verdron ‘papieren’ verkeer niet mag worden verdrongen door elektronisch verkeer. De wet hanteert onder andere het uitgangspunt dat de burger bepaalt in welke vorm het verkeer plaatsvindt en dat het niet is toegestaan bepaalde zaken alleen nog maar langs elektronische weg af te handelen aar langs elektronische weg af te handelen , tenzij alle betrokkenen hiermee instemmen. In lijn daarmee is in de [[Visie Betere Dienstverlening Overheid]] bepaald dat alle kanalen openstaan. Burgers , bedrijven en instellingen maken zelf uit via welk contactkanaal zij de overheid benaderen. De [[BurgerServiceCode]] (artikel 1: 'Keuzevrijheid contactkanaal') wijst op het belang van een vraaggerichte inzet van contactkanalen.
Paginanummer in bron 19 +
Rationale Een toegankelijke dienst wordt beter benut en sluit geen afnemers uit.
Stelling Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst.
Toepassingsgebied Generiek
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Basisprincipes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:14:10  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aanvullend kanaal + , Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal + , Informatie-objecten systematisch beschreven + , Persoonlijke benadering + , Perspectief gebruiker + , Ruimtelijke informatie via locatie + , Voorkeurskanaal internet + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen