Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Transparant
Beschrijving De dienstverlener geeft afnemers vooraf, t De dienstverlener geeft afnemers vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens. Het gaat om algemene informatie over de dienst en om informatie over de afnemer zelf. In het bijzonder is het van belang om informatie te verschaffen over de betekenis (semantiek) van gebruikte informatie, over de status van het dienstverleningsproces en over de vraag welke informatie van de afnemer wordt bijgehouden. formatie van de afnemer wordt bijgehouden.
Elementtype Basisprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Basisprincipe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 katern Strategie +
ID BP06  +
Implicaties Vastgesteld moet worden welke informatie r Vastgesteld moet worden welke informatie relevant is voor afnemers. Hiervoor wordt betrouwbare informatie vervolgens (duurzaam) beschikbaar gesteld aan degene die inzage wenst. Het betreft bijvoorbeeld: * beschrijving van de dienst; * leveringsvoorwaarden; * welke informatie wordt gebruikt; * betekenis van gebruikte informatie; * wat de werkwijze is; * voortgang van het dienstverleningsproces; * hoe resultaten (met name: beslissingen) tot stand zijn gekomen. ame: beslissingen) tot stand zijn gekomen.
Is beinvloed door Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer + , Wet Openbaarheid van Bestuur + , Wet algemene bepalingen burgerservicenummer + , Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) + , BurgerServiceCode +
Onderbouwing De [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer] De [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]] bepaalt dat het bestuursorgaan kenbaar dient te maken dat voor communicatie de elektronische weg is opengesteld. De [[Wet Openbaarheid van Bestuur]] regelt de inzage van bepaalde documenten van de overheid. De [[Wet algemene bepalingen burgerservicenummer]] voorziet in een 'landkaart': een website die inzicht geeft in het gebruik van het BSN e inzicht geeft in het gebruik van het BSN , en een overzicht biedt van de verschillend en een overzicht biedt van de verschillende gebruikers en van de persoonsgegevens die worden vastgelegd en uitgewisseld met andere gebruikers. Het [[Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)]] bepleit vermindering van administratieve lasten it vermindering van administratieve lasten , onder andere door een inzichtelijke (tracking & tracing) afhandeling van transacties. 'Transparante werkwijzen' is een van de kwaliteitseisen van de [[BurgerServiceCode]].
Paginanummer in bron 22 +
Rationale Afnemers willen weten waar ze aan toe zijn Afnemers willen weten waar ze aan toe zijn. Daarvoor is het onontbeerlijk om inzage te hebben in het dienstverleningsproces. Transparantie maakt het bovendien gemakkelijker om zaken te doen met overheidsorganisaties en om de dienstverlening tussen overheidsorganisaties af te stemmen. ussen overheidsorganisaties af te stemmen.
Stelling Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden Eigenaren van vastgoedobjecten kunnen na o Eigenaren van vastgoedobjecten kunnen na ontvangst van een WOZ-beschikking bij de WOZ-Infodesk van hun gemeente het taxatieverslag inzien. Zij krijgen toegang tot kadastrale gegevens, plattegronden en foto's. Er kan direct worden gereageerd en aangegeven wat er wel of niet klopt in de gegevens. Het resultaat van deze transparantie is dat er minder bezwaarschriften binnenkomen, die ook nog eens beter zijn onderbouwd.<br /> Een burger wil een uitrit van zijn perceel naar de openbare weg. De dienst informeert de aanvrager over de benodigde vergunningen, de offerte voor de herinrichting van dat deel van de openbare weg en de daarbij te verwachten procedures, doorlooptijd en kosten. Na indiening krijgt de burger bericht over de acceptatie van de aanvraag, de verdere procedure, de termijnen en de wijze waarop het procesverloop kan worden gevolgd. arop het procesverloop kan worden gevolgd.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Heeft bron  +
Categorieën Elementen  + , Basisprincipes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:14:14  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Transparantie WOZ-beschikking + Is een voorbeeld van
Afnemer heeft inzage + , Informatie-objecten systematisch beschreven + , Nauwkeurige dienstbeschrijving + , Ruimtelijke informatie via locatie + , Transparante dienstverlening + , Verantwoording besturing kwaliteit + , Verantwoording dienstlevering mogelijk + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen