Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Transparante dienstverlening - Zaakgericht werken
Elementtype Uitwerking +
GraphViz icoon Bestand:Uitwerking icon.png +
ID AP25  +
Implicaties * Zaakgericht werken ondersteunt geautomat * Zaakgericht werken ondersteunt geautomatiseerde dienstverleningsprocessen. * Iedere zaak heeft een uniek zaaknummer. * Via statusinformatie ontvangt een afnemer informatie over de voortgang van de levering van diensten. * Het zaaksysteem is 24/7 per week beschikbaar voor het raadplegen van statussen ongeacht het gekozen kanaal en/of contactvoorziening. * Afnemers ontvangen notificaties van statuswijzigingen. ** Er is sprake van een centrale ontvangstbevestiging. ** Daarnaast kan per zaaktype op relevante momenten een voortgangsbericht worden verzonden (geautomatiseerd en/of handmatig). ** Na afronding van een zaak volgt eveneens een notificatie. * Relevante voortgangsinformatie betreft de status van een aanvraag, maar ook de relevante documenten voor de betreffende statuswijziging. * Hiermee ontstaat een integraal klantbeeld, dat voor afnemer en bevoegde medewerker (als er sprake is van doelbinding) toegankelijk is. * Voortgangsinformatie wordt uniform weergegeven via Mijnlopendezaken. uniform weergegeven via Mijnlopendezaken.
Onderdeel van Zaakgericht Werken +
Realiseert Transparante dienstverlening +
Status actualiteit Concept  +
Toelichting 'Afnemers willen graag inzicht hebben in d 'Afnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang van de dienstverlening' staat bij dit principe. Zaakgericht werken lijkt daarvoor gemaakt: met het ontsluiten van statusinformatie ontstaat inzicht bij de burger en het bedrijf of de ketenpartner die een dienst afneemt. Verder houdt Zaakgericht werken in principe in dat er digitaal wordt gewerkt, maar wel zo dat '''via alle kanalen dezelfde inhoud''' wordt gecommuniceerd. Als er bij het KlantContactCentrum (KCC) een telefonische vraag naar de voortgang en status van de behandeling van een aanvraag binnenkomt, dan leest de KCC-medewerker de juiste statusinformatie in het organisatiebreed gebruikte zaaksysteem. Het mondelinge antwoord is vervolgens niet anders dan wanneer de dienstafnemer de statusinformatie op internet had geraadpleegd. usinformatie op internet had geraadpleegd.
Voorbeelden Alle vormen van ontsluiting van statusinfo Alle vormen van ontsluiting van statusinformatie, bijvoorbeeld via Lopende zaken van Mijnoverheid.nl. <br> Bij een dienst waarvoor een zaak wordt uitgevoerd met daarbinnen een of meer andere (ondergeschikte) zaken, kan het raadplegen van statusinformatie er als volgt uitzien: een burger heeft kinderbijslag aangevraagd bij de SVB. Het kind van die burger moet daarvoor medisch gekeurd worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een statusopvraag bij SVB levert op: 'uw aanvraag is in behandeling en wacht op het advies van CIZ.' Wanneer die burger met CIZ contact opneemt, krijgt hij te horen welke arts op welke termijn een advies afgeeft. arts op welke termijn een advies afgeeft.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Realiseert  +
Categorieën Elementen  + , Uitwerkingen van princpes  + , Eisen  + , Uitspraken  + , Implicaties  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:09:21  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen