Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Verordening inzage documenten
Brontype Wet of ministerieel besluit  +
Elementtype Bron +
Externe verwijzing http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM:l14546  +
GraphViz icoon Bestand:Bron icon.png +
ID VERORDENING (EG) Nr. 1049/2001  +
Laag binnen vijflaagsmodel 1  +
Organisatie Europese Unie  +
Publicatiedatum 30 mei 2001  +
Toelichting Deze verordening (ook wel 'EuroWOB' genoem Deze verordening (ook wel 'EuroWOB' genoemd) heeft tot doel de toegang tot de documenten van de Europese instellingen voor burgers eenvoudiger te maken. Op grond van de verordening hebben ze, onder bepaalde voorwaarden en afgezien van enkele uitzonderingen, er recht op kennis te nemen van alle soorten documenten. Het gaat om alle documenten op alle werkterreinen van de Europese Unie (EU) die berusten bij de betrokken instelling, d.w.z. door haar zijn opgesteld of ontvangen en zich in haar bezit bevinden. Toegangsgerechtigd zijn alle burgers van de EU en alle natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-land. plaats of statutaire zetel in een EU-land.
Categorieën Beleidskaders  + , Duurzame Toegankelijkheid  + , EU  + , Wetten  + , Elementen  + , Bronnen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:17:21  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Categorie:Duurzame Toegankelijkheid + Is beinvloed door
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen