Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Vertrouwelijk
Beschrijving De dienstverlener garandeert dat informati De dienstverlener garandeert dat informatie alleen toegankelijk is voor bevoegde personen en alleen wordt gebruikt voor het doel waarmee zij is verzameld. Dit principe geldt niet alleen voor informatie over personen, maar ook voor informatie over bedrijven en de overheid zelf. Zo kunnen bedrijfsgegevens waaruit investeringsbeslissingen zijn af te leiden interessant zijn voor de concurrentie. Informatie over overheidsgebouwen kan interessant zijn voor terroristen. wen kan interessant zijn voor terroristen.
Elementtype Basisprincipe +
GraphViz icoon Bestand:Basisprincipe icon.png +
Heeft bron NORA 3.0 katern Strategie +
ID BP08  +
Implicaties Er worden maatregelen genomen om te voorko Er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat gegevens ongeautoriseerd worden gebruikt. Gebouwen en systemen worden beveiligd tegen onbevoegden en malafide software. Ook wordt voorkomen dat eigen medewerkers toegang krijgen tot informatie die niet voor hen is bedoeld. Registratie van handelingen maakt het mogelijk om te controleren of er sprake is van schending van vertrouwelijkheid. ke is van schending van vertrouwelijkheid.
Is beinvloed door Algemene Wet Bestuursrecht + , Wet Bescherming Persoonsgegevens + , Wet Openbaarheid van Bestuur + , Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) + , Uitvoeringswet AVG +
Onderbouwing De [[Algemene Wet Bestuursrecht]] verplicht tot geheimhouding van gegevens. De [[Wet Bescherming Persoonsgegevens]] kent een doelbindingsbeginsel (persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde , uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld) en een aantal zorgvuldigheidsnormen (persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de wet , en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te worden verwerkt). Volgens de [[Wet Openbaarheid van Bestuur]] kan het verstrekken van informatie worden geweigerd , onder andere op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling.
Paginanummer in bron 24 +
Rationale Vertrouwelijkheid is een essentieel kenmerk van de relatie tussen afnemer en dienstverlener. Alleen wanneer afnemers daarop kunnen vertrouwen, zullen ze bereid zijn de dienst te gebruiken en informatie te verstrekken.
Stelling Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.
Toepassingsgebied Generiek
Voorbeelden De overheid neemt maatregelen die voorkomen dat een arts zonder toestemming van zijn patiënt gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD) inziet.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Heeft bron  +
Categorieën Privacy  + , Elementen  + , Basisprincipes  + , Principes  + , Uitspraken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 juni 2018 12:55:03  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Regie op gegevens + , Controleerbaarheid + , Doelbinding (AP) + , Identificatie informatie-objecten + , Vertrouwelijkheid (principe) + Realiseert
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen