Stand van zaken vernieuwing NORA architectuurprincipes

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
logo NORA Gebruikersweek


Bijeenkomst van Werkgroep NORA Architectuur Principes op maandag 31 mei 2021, 15.00-15:30 uur, locatie: MS teams.
Doel: Delen van de huidige stand van zaken in de vernieuwing van de NORA Architectuurprincipes & feedback hierover verzamelen
Doelgroep: Architecten en beheerders van architecturen
Contactpersoon: Robert van Wessel, nora@ictu.nl .
Verslag en vervolg

De Werkgroep NORA Architectuur Principes nam ons mee in hun traject om de architectuurprincipes van de NORA te vernieuwen en in lijn te brengen met de Kernwaarden van Dienstverlening. Eerst was er een korte inhoudelijke presentatie (PDF, 514 kB) over de huidige stand van zaken. Vervolgens was er gelegenheid vragen te stellen en feedback te geven. Vragen en opmerkingen die niet ter plekke behandeld konden worden komen aan bod in de verdere workshops van de werkgroep - uiteraard krijgt de indiener daar nog een terugkoppeling over.

Oorspronkelijke beschrijving sessie

Achtergrond: Kernwaarden van Dienstverlening

Op de NORA Gebruikersdag 10 november 2020 werden Kernwaarden van Dienstverlening gepresenteerd. De Gebruikersraad is inmiddels akkoord gegaan om deze kernwaarden toe te voegen aan het kennismodel van NORA en de architectuurprincipes van NORA hiermee in lijn te brengen. De werkgroep NORA Architectuur Principes is in het leven geroepen om richting en vorm te geven aan dit laatste proces:

Welk principe draagt bij aan welk NORA Doel en Kernwaarde? Welke AP's missen we nog, aangezien de kernwaarde Toekomstgericht en de bijbehorende doelen Wendbaar (Doel), Innovatief (Doel) en Duurzaam (Doel) nog helemaal nieuw zijn voor NORA?

Hoe zijn de (oude en nieuwe) principes vervolgens verbonden met de vijf architectuurlagen van het NORA Vijflaagsmodel?

Besluitvorming NORA Gebruikersraad

Zie voor de voorstellen en plannen die aan dit traject ten grondslag liggen de besluitvorming in de NORA Gebruikersraad: