StandaardGebruik/Overzicht

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alles van StandaardGebruik

 Is gerelateerd aanIs onderdeel vanPublicatiedatumToelichtingCompliancyToepasbaarRealiseertHeeft bron
StandaardGebruik/Overzicht
Bouwsteenbeheerder 2015-11/EHerkenning-DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)30 november 2015Bericht van de Bouwsteenbeheerder, wijziging ten opzichte van de Monitor Open Standaarden 2014. DNSSEC wordt momenteel getest en wordt waarschijnlijk eind 2016 in de productieomgeving opgenomen.voldoet deelsvan toepassing
Internet.nl/DigiD-DKIM (DomainKeys Identified Mail Signatures)20 juli 2015voldoetvan toepassingInternet.nl
Internet.nl/DigiD-IPv6 en IPv420 juli 2015Resultaat web:
  • sommige name-servers (NS) hebben geen IPv6-adres:
  • 'ns2.origin-services.com.', 'ns1.origin-services.com.'
  • alle name-servers (NS) met een IPv6-adres zijn ook via IPv6 te benaderen
  • de web-server (AAAA) is voorzien van een IPv6-adres
  • de web-server is bereikbaar via IPv6
  • de websites op IPv4 en IPv6 lijken overeen te komen

Resultaat mail:

  • geen van de mail-servers (MX) heeft een IPv6-adres
  • sommige name-servers (NS) hebben geen IPv6-adres:
  • 'ns2.origin-services.com.', 'ns1.origin-services.com.'
  • alle name-servers (NS) met een IPv6-adres zijn ook via IPv6 te benaderen
voldoet deelsInternet.nl
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/Antwoord voor bedrijven-DKIM (DomainKeys Identified Mail Signatures)11 december 2014Gebruikers van de website die een subsidieaanvraag indienen krijgen een bevestigingsmail. De ontvanger is niet in staat via DKIM te verifiëren of de mail afkomstig van Antwoord voor Bedrijven. Er zijn geen plannen voor de implementatie van DKIM.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/Antwoord voor bedrijven-DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)11 december 2014Volgens de DNSSEC validator ondersteunt de website geen DNSSEC. Antwoord voor Bedrijven heeft geen plannen voor de implementatie van DNSSEC.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/Antwoord voor bedrijven-NEN-ISO/IEC 2700011 december 2014Antwoord voor Bedrijven heeft aangegeven dit jaar een aantal penetratietesten te hebben uitgevoerd. Er is geen beveiligingsplan conform 27001 voor Antwoord voor Bedrijven maar de RvO voldoet wel aan de eisen in BIR en VIR.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/Antwoord voor bedrijven-OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)11 december 2014Antwoord voor Bedrijven geeft aan dat de informatie op de website is gemetadateerd volgens een eigen model dat gericht is op gebruikers van de website (ondernemers).voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/Antwoord voor bedrijven-Webrichtlijnen11 december 2014De website is gekeurd maar heeft de keuring op één element niet doorstaan. Daarmee voldoet de website aan 50 van 51 elementen van de toetsing op niveau A en AA.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/Antwoord voor bedrijvenl-IPv6 en IPv411 december 2014De website ondersteunt IPv4, maar is niet toegankelijk via IPv6. Er zijn geen plannen dit te ondersteunen.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-Digikoppeling11 december 2014Vrijwel alle koppelingen met afnemers, andere basisregistraties en evt. front-office systemen worden gelegd op basis van Digikoppeling.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-DKIM (DomainKeys Identified Mail Signatures)11 december 2014De webshop verstuurt opgevraagde uittreksels ook naar het e-mail adres van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. Er wordt nog geen gebruik gemaakt van DKIM, maar dit staat wel in de planning en er zijn geen principiële bezwaren.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)11 december 2014Volgens de DNSSEC validator ondersteunt de website www.Kadaster.nl wel DNSSECvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-Geo-standaarden11 december 2014Naast de INSPIRE-richtlijnen, maakt het Kadaster gebruik van NEN3610. Alle geo-standaarden zijn verpakt in het interne IMKAD (InformatieModel Kadaster) dat ook de basis is voor de berichtuitwisselingvoldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-IPv6 en IPv411 december 2014De website ondersteunt IPv4 maar is niet toegankelijk via IPv6. http://ip6.nl/#!Kadaster.nlvoldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-NEN-ISO/IEC 2700011 december 2014Het Kadaster is gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001 en hanteert 27002voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-NEN-ISO/StUF11 december 2014Het kadaster maakt geen gebruik van STuF. Berichten worden vooral volgens de Geo-standaarden (GML) opgemaakt.voldoet nietniet van toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-NEN-PDF11 december 2014Uittreksels worden verstrekt in PDF 1.4-formaat. Databestanden worden vooral in GML uitgewisseld. GML is een standaard XML-formaat voor geo-data, gebaseerd op de Geo-standaarden.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/BAG BRK WOZ BGT-Webrichtlijnen11 december 2014De website Kadaster.nl voldoet (naar eigen zeggen) aan alle Webrichtlijnen. Daar is echter geen bewijs voor te vinden in het websiteregister rijksoverheid (21/5/2014) - zie ook http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/07/31/websiteregister-rijksoverheid-ods-36-kb.htmlvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
Monitor Open Standaardenbeleid 2014/Berichtenbox voor bedrijven-Digikoppeling11 december 2014Overheden kunnen via Digikoppeling geautomatiseerd berichten verzenden en ontvangen. Ondernemers kunnen alleen handmatig (via de website) hun Berichtenbox-gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd opvragenvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2014
… overige resultaten