Standaarden en bouwstenen voor een frontoffice

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is onderdeel van het onderwerp frontoffice van het katern verbinden

Standaarden

Burger en bedrijf maar ook achterliggende organisaties moeten platformonafhankelijk kunnen aansluiten. Daarvoor zijn deze standaarden van toepassing. Dit wordt gemotiveerd door Afgeleid principe AP08: Gebruik open standaarden.

StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren Rationale
Webrichtlijnen Website moet duidelijk benaderbaar zijn
SMTP De dienst is bereikbaar via e-mail. Merk op dat het bereiken van burgers ook kan via de bouwsteen Berichtenbox
DKIM (DomainKeys Identified Mail Signatures) E-mail berichten over een dienst aan de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem worden digitaal ondertekend zodat de authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. gewaarborgd is. Omgekeerd kunnen frauduleuze berichten hierdoor makkelijk worden geïdentificeerd wat 'phishing' helpt te voorkomen. Identificatie authenticatie en autorisatie

Gebruik landelijke bouwstenen

Het afgeleide principe Gebruik de landelijke bouwstenen (AP07) verkort ontwikkeltijd, verhoogt rendement bouwstenen en uniformeert de dienstverlening.

Voor contact met burgers en voor contact met bedrijven verschillen in enkele gevallen de benodigde bouwstenen. Een aantal van de veelgebruikte bouwstenen is hieronder beschreven.

Herbruikbare bouwstenen voor contact met burger

BouwsteenVoorziening die deel uitmaakt van de infrastructuur van de e-overheid. Rationale
Mijn Overheid Biedt burgers eenvoudig inzicht tot voortgang en over hem gebruikte gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (Transparante dienstverlening en Afnemer heeft inzage), via Voorkeurskanaal internet.
Berichtenbox Bruikbaar voor vertrouwelijke mail (Proactief aanbieden).
Producten- en dienstencatalogus Geeft andere overheden inzicht in geleverde diensten, zodat naar de dienst kan worden verwezen. Omgekeerd helpt het de dienst om door te verwijzen naar andere overheden en hun diensten (Positioneer de dienst).

Herbruikbare bouwstenen voor contact met bedrijf

BouwsteenVoorziening die deel uitmaakt van de infrastructuur van de e-overheid. Rationale
eHerkenning Identificatie en authorisatie van bedrijven
NHR Gegevens van bedrijven niet opnieuw vragen (Persoonlijke benadering)

Herbruikbare bouwstenen algemeen

BouwsteenVoorziening die deel uitmaakt van de infrastructuur van de e-overheid. Rationale
Stelsel van Basisregistraties Vraag niet naar de bekende weg.