Standaarden metadatamanagement

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Thema's
Contact
Arjen Santema
Arjen.Santema@kadaster.nl
Status
Actueel
Auteurs

Werkgroep Metadatamanagement

Er is een grote diversiteit aan standaarden gerelateerd aan metadata. Dit vijfde hoofdstuk van de Visie metadatamanagement geeft een overzicht van de belangrijkste standaarden. Voor een aantal van deze standaarden zijn ook Nederlandse en/of Europese profielen (uitwerkingen) gedefinieerd. Zo zijn er vanuit Geonovum Nederlandse profielen opgesteld voor onder meer ISO 19115 (voor geografische datasets) en ISO 19119 (voor geografische services).

Voor DCAT is er een Nederlands profiel zoals deze wordt gebruikt voor data.overheid.nl. Daarnaast is er een Europees profiel GeoDCAT-AP voor DCAT specifiek gericht op de ontsluiting van datasets in Europese dataportalen.

Afkorting Titel Omschrijving Beheer-organisatie
MOF Meta Object Facility Definitie en representatie van verschillende metaniveaus OMG
ISO/IEC 11179 Information Technology - Metadata registries Metadata van data-elementen in een metadata registry ISO
DCAT Data Catalog Vocabulary Metadata van datasets W3C
ISO/FDIS 19110 Geographic information - Methodology for feature cataloguing Metadata van data-elementen van een geografische dataset ISO
MIM Metamodel Informatiemodellering Metadata van modelelementen in een informatiemodel Geonovum
ISO 19115 Geographic information - Metadata Metadata van geografische datasets ISO
ISO 19119 Geographic information - Services Metadata van geografische services ISO
ISO 19139 Geographic information - Metadata - XML schema implementation XML representatie van metadata van geografische datasets ISO
CSW Catalogue Service Een service voor het ontsluiten van metadata van geografische datasets OGC
API Records API Records Een API-specificatie voor het ontsluiten van metadata van geografische datasets OGC
ISO 25964 Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies Richtlijnen voor het opstellen van thesauri ISO
ISO 704 Terminology work - Principles and Methods Richtlijnen voor het opstellen van definities van terminologie ISO
SKOS Simple Knowledge Organization System Datamodel voor het delen van schema’s om te kennis te organiseren zoals thesauri W3C
ISO 15836 Dublin Core Metadata Element Set 15 metadata-elementen voor content op het internet DCMI
OWMS Overheid.nl Web Metadata Standaard Metadata voor ongestructureerde informatie van overheidsorganisatie op Internet ICTU
TOOI Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie Kennismodel met stamgegevens voor overheidsinformatie en overheidsorganisaties KOOP
NEN-ISO 23081-2 Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden Metadata voor archiefbescheiden NEN
RMO Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie Metadata voor archiefbescheiden van overheidsorganisaties ICTU
MDTO Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Metadata voor archiefbescheiden van overheidsorganisaties Nationaal Archief