Starten met zaakgericht werken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
De komende tijd ontwikkelen we de NORA-pagina’s voor Zaakgericht werken door. Een nieuwe contactpersoon, een nieuwe impuls. De informatie in de wiki wordt geactualiseerd, verbindingen tussen de verschillende pagina’s versterkt en actuele ontwikkelingen en ontbrekende delen toegevoegd. Generiek wat generiek kan, en specifiek wat specifiek moet. Op zoek naar hoe de bedoeling kan doorklinken in de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen..

Loop jij bij het gebruik van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan tegen vragen, zie je mogelijkheden tot verbetering of mis je zaken? Laat het dan svp weten via e.vandersteen@apeldoorn.nl. Zodat de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zich kan blijven doorontwikkelen.

Bij de start met Zaakgericht werken is het belangrijk om een keuze te maken in de aanpak. Vertrek je vanuit de behoefte om bestaande processen te verbeteren of vanuit de wens om de huidige processen te vernieuwen? In het eerste geval past een verbeteraanpak. In het tweede een volledig herontwerp van de processen.

Bij een keuze voor het verbeteren van bestaande processen zijn er twee varianten: een keuze voor 1 generiek dienstverleningsproces of voor een beperkt aantal processen.

Deze drie varianten (de Dordtse methode met 1 generiek dienstverleningsproces, de beperkte e-procesvariant met een 7-tal processen en de uitgebreide e-procesvariant met een klantproces per product) zijn beschreven in de Startnotitie Zaak- en procesgericht werken met GEMMA. Elke variant kent voor- en nadelen. Om in een beperkte tijd het Zaakgericht werken te implementeren en een uniforme dienstverlening te kunnen aanbieden leent de Dordtse methode zich goed.

Voor alle varianten geldt dat het Zaakgericht werken:
- in een keer kan worden geintroduceerd of in stappen (afhankelijk van de organisatie per afdeling/systeem, per kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. of per gebeurtenis)
- er een keuze gemaakt kan worden in een bottom-up aanpak of een topdown-aanpak

Waar je ook start, zet eens de bril van jouw klant op. Wat merkt deze van Zaakgericht werken? Waar levert Zaakgericht werken het meest effect voor hem of haar op?