Starten met zaakgericht werken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
De NORA-pagina’s voor Zaakgericht werken ontwikkelen we voortdurend door. De informatie in de wiki wordt regelmatig geactualiseerd, verbindingen tussen de verschillende pagina’s versterkt en actuele ontwikkelingen en ontbrekende delen toegevoegd. Generiek wat generiek kan, en specifiek wat specifiek moet. Op zoek naar hoe de bedoeling kan doorklinken in de architectuur. Loop jij bij het gebruik van de NORA aan tegen vragen, zie je mogelijkheden tot verbetering of mis je zaken? Laat het dan svp weten via e.vandersteen@apeldoorn.nl. Zodat de NORA zich kan blijven doorontwikkelen. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn eveneens welkom.

Bij de start met Zaakgericht werken is het belangrijk om een keuze te maken in de aanpak. Vertrek je vanuit de behoefte om bestaande processen te verbeteren of vanuit de wens om de huidige processen te vernieuwen? In het eerste geval past een verbeteraanpak. In het tweede een volledig herontwerp van de processen.

Bij een keuze voor het verbeteren van bestaande processen zijn er twee varianten: een keuze voor 1 generiek dienstverleningsproces of voor een beperkt aantal processen.

Deze drie varianten (de Dordtse methode met 1 generiek dienstverleningsproces, de beperkte e-procesvariant met een 7-tal processen en de uitgebreide e-procesvariant met een klantproces per product) zijn beschreven in de Startnotitie Zaak- en procesgericht werken met GEMMA. Elke variant kent voor- en nadelen. Om in een beperkte tijd het Zaakgericht werken te implementeren en een uniforme dienstverlening te kunnen aanbieden leent de Dordtse methode zich goed.

Voor alle varianten geldt dat het Zaakgericht werken:
- in een keer kan worden geintroduceerd of in stappen (afhankelijk van de organisatie per afdeling/systeem, per kanaal of per gebeurtenis)
- er een keuze gemaakt kan worden in een bottom-up aanpak of een topdown-aanpak

Waar je ook start, zet eens de bril van jouw klant op. Wat merkt deze van Zaakgericht werken? Waar levert Zaakgericht werken het meest effect voor hem of haar op?