Statistische precisie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

De mate waarin metingen of berekeningen bij herhaling dezelfde waarde opleveren.

Dit gaat over de reproduceerbaarheid van metingen. Hoe groter de precisie hoe kleiner de toevallige fout. Statistische precisie ook wel uitgedrukt in de standaardafwijking. De standaardafwijking geeft de mate van spreiding van getallen rondom het gemiddelde van deze getallen.

Toepassingsniveau
attribuut,waarde
Dimensie
Precisie
Deel van Raamwerk gegevenskwaliteit
Statistiek

In andere modellen

ISO/IEC 25024
-
NEN-ISO 19157
-
ISO 5725
Precision
DAMA-NL
Precision
Kwaliteitsraamwerk Omgevingswet
Statistische precisie

Voorbeelden