Status Referentiearchitectuur Regie op Gegevens

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo van het programma Regie op Gegevens

Onderdeel van Referentiearchitectuur Regie op Gegevens.
Status: In review, versie 2021

Reviewreactie insturen

De referentiearchitectuur Regie op Gegevens is in openbare review van maandag 25 april t/m woensdag 1 juni 2022 via de website noraonline.nl. die is ontwikkeld binnen het Programma Regie op Gegevens, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Status: Versie 2021. Dit betreft de eerste publieke versie van de Referentiearchitectuur Regie op gegevens. Deze versie is vastgesteld in de stuurgroep van Regie op gegevens in november 2021. In 2022 wordt een nieuwe versie uitgebracht, waarin voortschrijdende inzichten worden meegenomen (zoals de input van de openbare review en Europese wetgeving). Om de referentiearchitectuur conform de geldende toegankelijkheidseisen te publiceren op noraonline zijn een aantal kleine wijzigingen aangebracht, zonder impact op de inhoud. Alle wijzigingen zijn eerst voorgelegd aan auteur en programma.

Auteur: Bert Lukkien (ICTU) in opdracht van het programmamanagement Regie op Gegevens (Paul Zeef en Carlo Luijten).

Reacties: Reviewreactie insturen

Afhandeling reacties: Als nieuwste 'familielid' van NORA verloopt de review van deze eerste publieksversie via noraonline.nl en komen reacties in eerste instantie binnen op nora@ictu.nl. NORA Beheer doet een snelle check op volledigheid en begrijpelijkheid en beantwoordt elke reactie met een ontvangstbevestiging. Bij het sluiten van de reviewperiode gaan de verzamelde reacties in één keer naar het Programma Regie op Gegevens, waar de auteur en anderen er inhoudelijk mee aan de slag gaan.

Zie voor meer informatie Review Referentiearchitectuur Regie op Gegevens.

Publicatie nieuwe versies referentiearchitectuur: Naar verwachting zullen nieuwe versies van de referentiearchitectuur niet meer integraal via noraonline ontsloten worden, maar een eigen publicatieplek krijgen die voor iedereen toegankelijk is. Uiteraard zal NORA de link hierheen ter zijner tijd toevoegen aan de pagina Referentiearchitectuur Regie op Gegevens.