Stelsel Elektronische Toegangsdiensten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Stelsel Elektronische Toegangsdiensten is de infrastructuur en het afsprakenstelsel voor federatieve toegangsdiensten. Voor burgers is er Idensys, voor bedrijven eHerkenning

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen