Stelselregie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Stelselregie dient er voor te zorgen dat de ontwikkelingen binnen het stelsel op elkaar zijn afgestemd en in lijn zijn met de veranderende behoeften van de afnemers. Stelselregie komt niet in plaats van de besturing van de afzonderlijke basisregistraties. Iedere basisregistraties heeft een eigen verantwoordelijke minister en een eigen besturing; een eigen ‘governancelijn’. Stelselregie zorgt voor afstemming tussen deze governancelijnen. Stelselregie is het op elkaar afstemmen van de strategische besluitvorming per basisregistratie, van de tactische (door)ontwikkeling per basisregistratie en van de operationele activiteiten per basisregistratie. Stelselregie dient onder andere te zorgen voor het tot stand komen van stelselbrede afspraken. Vaststelling van deze stelselafspraken vindt plaats in de besluitvormende overleggen van stelselregie zoals hieronder beschreven.

De basisregistraties en de vier stelselvoorzieningen (Digikoppeling, Digilevering, Digimelding en Stelselcatalogus) behoren sinds de instelling van de Digicommissaris (www.digicommissaris.nl) in mei 2014 tot de zogenaamde Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Samen met de Beheervoorziening BSN vormen ze het Cluster Gegevens van deze GDI. De opdracht van de Digicommissaris is om beleidsontwikkeling en vernieuwing aan te jagen, daarmee de tot standkoming van (voorzieningen voor) de Digitale Overheid te bevorderen, het beheer van essentiële voorzieningen te borgen en het gebruik van die voorzieningen te stimuleren[1].

De NCDO stuurt op het realiseren en op een effectief gebruik (baten) van de generieke digitale infrastructuur (GDI). De Nationaal Commissaris stelt de GDI samen uit bestaande en in ontwikkeling zijnde voorzieningen, standaarden, basisregistraties en producten die essentieel zijn voor zowel het functioneren van de overheid als voor haar (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven. De GDI is vanuit sturing op samenhang ingedeeld in vier clusters, waaronder dus het Cluster Gegevens dat bestaat uit de volgende GDI-voorzieningen: de basisregistraties, de vier stelselvoorzieningen en de Beheervoorziening BSN. De Regieraad Gegevens voert regie op het Cluster Gegevens en daarmee ook op het Stelsel van Basisregistraties.

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de instrumenten voor stelselregie, samen met de stelseldiensten

Stelseldiensten en stuurinstrumenten.png