Sturing en verantwoordelijkheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Afgeleide principes bij dit cluster:

  • AP27: Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienst
  • AP28: Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst
  • AP29: De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.
  • AP30: De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord
  • AP31: De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.
  • AP32: Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie
  • AP33: De dienst voldoet aan de baselineEen gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen. kwaliteit.
  • AP34: De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..


Vervallen of vervangen principes bij dit cluster: Geen.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen