Tabel overzicht relatie principes en beleidskaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenDit is een tekstueel toegankelijke versie van Grafisch overzicht relatie principes en beleidskaders. Voor elk Basisprincipe van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur staat in kolom drie aangegeven welke beleidskaders het realiseert. Voor elk Afgeleid principe staat in kolom twee welk Basisprincipe het realiseert.

  Realiseert Basisprincipe Realiseert Beleidskader
Bestand:Beslisnotitie enquête NORA principes.pdf
Betrouwbaar Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
BurgerServiceCode
Gebundeld Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
BurgerServiceCode
Noodzakelijk Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Betere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheid
Ontvankelijk Algemene Wet Bestuursrecht
BurgerServiceCode
Visie Betere Dienstverlening Overheid
Betere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheid
Proactief Actieprogramma Elektronische Overheid
ICT-agenda 2008-2011. De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem centraal in de digitale dienstenmaatschappij.
BurgerServiceCode
Bestand:Resultaten enquête NORA principes.pdf
Standaard (Basisprincipe) Actieplan Nederland Open in Verbinding
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Toegankelijk Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Visie Betere Dienstverlening Overheid
BurgerServiceCode
Transparant Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Wet Openbaarheid van Bestuur
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
BurgerServiceCode
Vertrouwelijk Algemene Wet Bestuursrecht
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet Openbaarheid van Bestuur
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uitvoeringswet AVG
Vindbaar Wet Openbaarheid van Bestuur
Nota Naar toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van overheidsinformatie
InformatieBetekenisvolle gegevens. op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie
BurgerServiceCode
Bestand:Wijzigingsvoorstel NORA - extra laag themaprincipes.pdf
Aanvullend kanaal Toegankelijk
Afnemer heeft inzage Transparant
Afspraken vastgelegd Betrouwbaar
Automatische dienstverlening Proactief
Baseline kwaliteit diensten StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (Basisprincipe)
Betrouwbaar
Beschikbaarheid Betrouwbaar
Bronregistraties zijn leidend Noodzakelijk
StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (Basisprincipe)
Bundeling van diensten Gebundeld
Continuïteit van de dienst
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid
Controleerbaarheid Betrouwbaar
Vertrouwelijk
De dienstverlener voldoet aan de norm StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (Basisprincipe)
Betrouwbaar
Diensten vullen elkaar aan Gebundeld
Diensten zijn herbruikbaar StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (Basisprincipe)
Doelbinding (AP) Vertrouwelijk
Betrouwbaar
Een verantwoordelijke organisatie Ontvankelijk
Eenmalige uitvraag Noodzakelijk
Gebruik de landelijke bouwstenen StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (Basisprincipe)
Gebruik open standaarden StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (Basisprincipe)
Gebruik standaard oplossingen StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (Basisprincipe)
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal Betrouwbaar
Toegankelijk
Identificatie authenticatie en autorisatie
Identificatie informatie-objecten Vertrouwelijk
Vindbaar
Informatie-objecten systematisch beschreven Vindbaar
Toegankelijk
StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (Basisprincipe)
Transparant
Informatiebeveiliging door zonering en filtering
Integriteit Betrouwbaar
Nauwkeurige dienstbeschrijving Transparant
Vindbaar
No wrong door Vindbaar
Ontkoppelen met diensten Noodzakelijk
Onweerlegbaarheid (principe) Betrouwbaar
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit Ontvankelijk
Persoonlijke benadering Toegankelijk
Proactief
Perspectief gebruiker Toegankelijk
StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (Basisprincipe)
Positioneer de dienst Vindbaar
Gebundeld
Proactief aanbieden Proactief
Ruimtelijke informatie via locatie Toegankelijk
Gebundeld
Transparant
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau Betrouwbaar
Terugmelden aan bronhouder Noodzakelijk
Ontvankelijk
Transparante dienstverlening Transparant
Uitgangssituatie herstellen
Verantwoording besturing kwaliteit Transparant
Betrouwbaar
Verantwoording dienstlevering mogelijk Transparant
Vertrouwelijkheid (principe) Vertrouwelijk
Voorkeurskanaal internet Toegankelijk
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen