Tabel overzicht relatie principes en beleidskaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenDit is een tekstueel toegankelijke versie van Grafisch overzicht relatie principes en beleidskaders. Voor elk Basisprincipe van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur staat in kolom drie aangegeven welke beleidskaders het realiseert. Voor elk Afgeleid principe staat in kolom twee welk Basisprincipe het realiseert.

 Realiseert BasisprincipeRealiseert Beleidskader
Bestand:Beslisnotitie enquête NORA principes.pdf
BetrouwbaarWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
BurgerServiceCode
GebundeldNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
BurgerServiceCode
Informatie-objecten systematisch beschreven-concept
NoodzakelijkWet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Betere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheid
OntvankelijkAlgemene Wet Bestuursrecht
BurgerServiceCode
Visie Betere Dienstverlening Overheid
Betere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheid
ProactiefActieprogramma Elektronische Overheid
ICT-agenda 2008-2011. De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem centraal in de digitale dienstenmaatschappij.
BurgerServiceCode
Bestand:Resultaten enquête NORA principes.pdf
Standaard (Basisprincipe)Actieplan Nederland Open in Verbinding
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Tabel Afgeleide principes
ToegankelijkWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Visie Betere Dienstverlening Overheid
BurgerServiceCode
TransparantWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Wet Openbaarheid van Bestuur
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
BurgerServiceCode
VertrouwelijkAlgemene Wet Bestuursrecht
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet Openbaarheid van Bestuur
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
UAVG (Uitvoeringswet AVG)
VindbaarWet Openbaarheid van Bestuur
Nota Naar toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van overheidsinformatie
InformatieBetekenisvolle gegevens. op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie
BurgerServiceCode
Bestand:Wijzigingsvoorstel NORA - extra laag themaprincipes.pdf
Aanvullend kanaalToegankelijk
Afnemer heeft inzageTransparant
Afspraken vastgelegdBetrouwbaar
Automatische dienstverleningProactief
Baseline kwaliteit dienstenStandaard (Basisprincipe)
Betrouwbaar
BeschikbaarheidBetrouwbaar
Bronregistraties zijn leidendNoodzakelijk
Standaard (Basisprincipe)
Bundeling van dienstenGebundeld
Continuïteit van de dienst
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid
ControleerbaarheidBetrouwbaar
Vertrouwelijk
De dienstverlener voldoet aan de normStandaard (Basisprincipe)
Betrouwbaar
Diensten vullen elkaar aanGebundeld
Diensten zijn herbruikbaarStandaard (Basisprincipe)
Doelbinding (AP)Vertrouwelijk
Betrouwbaar
Een verantwoordelijke organisatieOntvankelijk
Eenmalige uitvraagNoodzakelijk
Gebruik de landelijke bouwstenenStandaard (Basisprincipe)
Gebruik open standaardenStandaard (Basisprincipe)
Gebruik standaard oplossingenStandaard (Basisprincipe)
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalBetrouwbaar
Toegankelijk
Identificatie authenticatie en autorisatie
Identificatie informatie-objectenVertrouwelijk
Vindbaar
Informatie-objecten systematisch beschrevenVindbaar
Toegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Transparant
Informatiebeveiliging door zonering en filtering
IntegriteitBetrouwbaar
Nauwkeurige dienstbeschrijvingTransparant
Vindbaar
No wrong doorVindbaar
Ontkoppelen met dienstenNoodzakelijk
Onweerlegbaarheid (principe)Betrouwbaar
PDCA-cyclus in besturing kwaliteitOntvankelijk
Persoonlijke benaderingToegankelijk
Proactief
Perspectief gebruikerToegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Positioneer de dienstVindbaar
Gebundeld
Proactief aanbiedenProactief
Ruimtelijke informatie via locatieToegankelijk
Gebundeld
Transparant
Sturing kwaliteit op het hoogste niveauBetrouwbaar
Terugmelden aan bronhouderNoodzakelijk
Ontvankelijk
Transparante dienstverleningTransparant
Uitgangssituatie herstellen
Verantwoording besturing kwaliteitTransparant
Betrouwbaar
Verantwoording dienstlevering mogelijkTransparant
Vertrouwelijkheid (principe)Vertrouwelijk
Voorkeurskanaal internetToegankelijk