Tabel overzicht relatie principes en beleidskaders

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.
Dit is een tekstueel toegankelijke versie van Grafisch overzicht relatie principes en beleidskaders. Voor elk Basisprincipe van NORA staat in kolom drie aangegeven welke beleidskaders het realiseert. Voor elk Afgeleid principe staat in kolom twee welk Basisprincipe het realiseert.

 Realiseert BasisprincipeRealiseert Beleidskader
Beslisnotitie enquête NORA principes.pdf
BetrouwbaarWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
BurgerServiceCode
GebundeldBurgerServiceCode
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
NoodzakelijkBetere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheid
Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
OntvankelijkBurgerServiceCode
Algemene Wet Bestuursrecht
Visie Betere Dienstverlening Overheid
Betere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheid
ProactiefBurgerServiceCode
ICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.
Actieprogramma Elektronische Overheid
Resultaten enquête NORA principes.pdf
Standaard (Basisprincipe)Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Actieplan Nederland Open in Verbinding
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit
ToegankelijkWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
BurgerServiceCode
Visie Betere Dienstverlening Overheid
TransparantWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
BurgerServiceCode
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Wet Openbaarheid van Bestuur
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
VertrouwelijkWet Openbaarheid van Bestuur
Algemene Wet Bestuursrecht
Wet Bescherming Persoonsgegevens
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
UAVG (Uitvoeringswet AVG)
VindbaarBurgerServiceCode
Informatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie
Wet Openbaarheid van Bestuur
Nota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie
Wijzigingsvoorstel NORA - extra laag themaprincipes.pdf
Aanvullend kanaalToegankelijk
Afnemer heeft inzageTransparant
Afspraken vastgelegdBetrouwbaar
Automatische dienstverleningProactief
Baseline kwaliteit dienstenBetrouwbaar
Standaard (Basisprincipe)
BeschikbaarheidBetrouwbaar
Bronregistraties zijn leidendStandaard (Basisprincipe)
Noodzakelijk
Bundeling van dienstenGebundeld
Continuïteit van de dienst
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid
ControleerbaarheidBetrouwbaar
Vertrouwelijk
De dienstverlener voldoet aan de normBetrouwbaar
Standaard (Basisprincipe)
Diensten vullen elkaar aanGebundeld
Diensten zijn herbruikbaarStandaard (Basisprincipe)
Doelbinding (AP)Betrouwbaar
Vertrouwelijk
Een verantwoordelijke organisatieOntvankelijk
Eenmalige uitvraagNoodzakelijk
Gebruik de landelijke bouwstenenStandaard (Basisprincipe)
Gebruik open standaardenStandaard (Basisprincipe)
Gebruik standaard oplossingenStandaard (Basisprincipe)
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalBetrouwbaar
Toegankelijk
Identificatie authenticatie en autorisatie
Identificatie informatie-objectenVindbaar
Vertrouwelijk
Informatie-objecten systematisch beschrevenToegankelijk
Transparant
Vindbaar
Standaard (Basisprincipe)
Informatiebeveiliging door zonering en filtering
IntegriteitBetrouwbaar
Nauwkeurige dienstbeschrijvingTransparant
Vindbaar
No wrong doorVindbaar
Ontkoppelen met dienstenNoodzakelijk
Onweerlegbaarheid (principe)Betrouwbaar
PDCA-cyclus in besturing kwaliteitOntvankelijk
Persoonlijke benaderingToegankelijk
Proactief
Perspectief gebruikerToegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Positioneer de dienstGebundeld
Vindbaar
Proactief aanbiedenProactief
Ruimtelijke informatie via locatieToegankelijk
Gebundeld
Transparant
Sturing kwaliteit op het hoogste niveauBetrouwbaar
Terugmelden aan bronhouderOntvankelijk
Noodzakelijk
Transparante dienstverleningTransparant
Uitgangssituatie herstellen
Verantwoording besturing kwaliteitBetrouwbaar
Transparant
Verantwoording dienstlevering mogelijkTransparant
Vertrouwelijkheid (principe)Vertrouwelijk
Voorkeurskanaal internetToegankelijk