Thema's

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Review voorgestelde grote wijziging NORA Principes[bewerken]

Van 17 november 2021 t/m 16 januari 2022 is er een publieke review over een wijzigingsvoorstel dat de bindende architectuurafspraken van de NORA flink zal veranderen:

  • 5 Kernwaarden van Dienstverlening worden de basis van de NORA architectuurafspraken
  • 21 Kwaliteitsdoelen vervangen de 10 Basisprincipes en helpen beleid, uitvoering en architectuur bij de samenwerking hoe overheidsdiensten optimaal in te zetten voor burgers, bedrijven en maatschappij
  • 17 Architectuurprincipes vervangen de Afgeleide principes en geven concrete handvatten voor architecten bij het (her-)ontwerp van diensten


We vragen daarom zowel architecten als niet-architecten in de publieke sector om deel te nemen aan de publieke review en ons te laten weten wat je van de voorstellen vindt.

Direct naar:

Mis je een thema? Neem even contact op met nora@ictu.nl, of breng het in in de Gebruikersraad.

Wat zijn thema's binnen de NORA?[bewerken]

De thema’s zijn onderwerpen die raken aan architectuur en waar in de NORA-community iets mee gebeurt of moet gebeuren. De thema’s zijn in principe het meest dynamische deel van de NORA. Veel van wat er in de thema’s ontwikkeld wordt is (nog) niet vastgesteld of is meer in het stadium van vragen dan antwoorden. De thema's zijn voor architecten en inhoudsdeskundigen een plek om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. En voor projectleiders, beleidsmedewerkers, bestuurders en beginnende experts de plek om van die kennis en ervaring te profiteren en vragen vanuit de praktijk in te brengen. Zo ontstaan bijvoorbeeld concrete handreikingen en best practices, die vrij beschikbaar zijn voor de hele publieke sector. Of concluderen we samen dat bepaalde vastgestelde principes of standaarden aangepast moeten worden.

Thema, community en expertgroepen[bewerken]

Een thema heeft idealiter een achterliggende community van architecten, projectleiders, specialisten en materie-deskundigen die te maken hebben met het thema en samen zoeken naar (architectuur-) handvatten die hun werk beter of makkelijker maken. Die leden van de community die bij ons aangeven regelmatig mee te willen denken maken deel uit van een expertgroep. Een lid van de expertgroep is de trekker of contactpersoon voor het thema. De contactpersoon is eerste aanspreekpunt voor (potentiële) communityleden voor vragen, bijeenkomsten etc. Daarnaast zorgt hij/zij er voor dat de themapagina’s in de NORA-wiki worden bijgehouden. Op het moment heeft nog niet elk thema een actieve community en contactpersoon vanuit die community. We zijn dan ook actief op zoek naar trekkers die de communities kunnen aanjagen.

Alle expertgroepen

Themapagina's[bewerken]

Elk thema heeft een voorpagina, de themapagina. Hier vind je de basisinformatie over het thema en word je doorverwezen naar interne en externe hulpbronnen. Naast die themapagina zijn er onderliggende pagina's. De structuur van elk thema is anders, maar alle pagina's binnen een thema zijn terug te vinden door te klikken op de categorie onder de pagina (categorie:naam, bijvoorbeeld Categorie:Semantiek.)

Doel en uitleg themapagina
Schrijfwijzer themapagina
Voorwaarden om een nieuw thema te starten