Themasessie Architectuur bij Toezicht en Inspecties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag 29 mei 2018
Ronde 2 (14.45-15.45 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie is onderdeel van de NORA Gebruikersdag 29 mei 2018. De middag wordt om 13.00 uur centraal afgetrapt, daarna zijn er drie rondes met themasessies.

Alle sessies vinden plaats bij CBS Den Haag, zonder aanmelding en geldig identiteitsbewijs kun je dit gebouw helaas niet binnen. Aanmelding per sessie, uiterlijk donderdag 24 mei 2018 15.00 uur.

Bijeenkomst op dinsdag 29 mei 2018, locatie: CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.
Doel: Kennismaken en inventarisatie van behoeften voor een Architectuurcommunity Toezicht
Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. binnen een organisatie(-onderdeel) met als taak toezicht, inspectie en/of handhaving.
Contactpersoon: Marieke Vos
Aanmelden: marieke.vos@ictu.nl.


In deze sessie willen we er samen achter komen of er behoefte is aan een Architectuurcommunity Toezicht en als dat zo is waar we dan precies behoefte aan hebben. Op basis van deze sessie en de contacten met genodigden in de voorbereiding maken we vanuit NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer een advies voor een vervolgtraject.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kiezen we twee of drie werkvormen die het denken in overeenkomsten stimuleren, uitnodigen om de eigen behoefte kenbaar te maken en aan te geven of we ons herkennen in die van andere deelnemers.


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen