Themasessie Digitale Mobiliteit

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
NB: Deze themasessie was onderdeel van het inhoudelijk programma rondom de NORA Gebruikersraad van 14 november 2017 (Uitnodiging (PDF, 550 kB)). De Themasessies Digitale Authenticatie en identificatie, Privacy by Design en Digitale Mobiliteit vonden gelijktijdig plaats in verschillende zaaltjes. Na afloop van deze sessies werden de nieuwste ontwikkelingen van de NORA gepresenteerd. Gelijktijdig vergaderden de leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad. We sloten om 17.00 uur af met een borrel voor alle deelnemers van deze dag.
Bijeenkomst op dinsdag 14 november 2017, 13.20-15.45 uur, locatie: ICTU, Wilhelmina van Pruisenlaan 104 Den Haag.
Doel: kennis uitwisselen en knelpunten inventariseren
Doelgroep: iedereen die betrokken is bij digitale dienstverlening en oploopt tegen mobiliteitsvraagstukken .


Contactpersoon: Ludwina van der Wijst

Terugkoppeling na afloop

In OMO gebruiken we intervisie om enerzijds de indiener van de casus concreet verder te helpen en anderzijds te leren van elkaars kennis en inzichten. In deze sessie stond de casus 'Zelfbediening justitiabelen' centraal: gevangenen gebruiken veel verschillende papieren formulieren om bijvoorbeeld een kappersbezoek aan te vragen, een bezoek te krijgen van de dominee of een pakje shag te kopen. De ‘tablet voor gevangenen’ zou die dienstverlening gemakkelijker kunnen maken, maar is dat echt zo en hoe pak je dat aan?

Het was een kleine groep deelnemers maar de discussie en ideeën waren goed. We hebben ook nagedacht over verdere sessies, en welke thema’s die zouden moeten behandelen. OMO gaat drie vervolgsessies organiseren in het komende half jaar, waarbij telkens een casus behandeld wordt die aansluit bij een thema waar de groep over wil praten. De drie thema’s die zijn genoemd:

  • Hoe besluit je of je een app nodig hebt of niet en welke kaders hanteer je daarbij?
  • Richtinggevende principes over mobility zijn er nog niet echt, daar is wel behoefte aan, dus hoe komen we daartoe en hoe passen die dan in de context van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur?
  • Hoe kun je toch mobiel werken zonder gebruik van internet, dus op plekken waar online gaan geen optie is.

Voor de drie vervolgsessies wordt ook de NORA-community nadrukkelijk uitgenodigd en de resultaten krijgen hun plek in het thema Mobility. Nieuwe suggesties voor een te behandelen casus en/of thema zijn welkom via omo@ictu.nl.

Oorspronkelijke programma

Het gebruik van mobiele apparaten heeft grote invloed op onze manier van denken en werken. Er kan technisch al heel veel, de voordelen voor digitale dienstverlening zijn duidelijk. Toch kost het vaak veel uitzoekwerk en is het een intensief leerproces. Dan is het fijn om terug te kunnen vallen op elkaars ervaring. Daarvoor is het Overheid Mobility Overleg dat binnenkort een nieuw seizoen ingaat. In de themasessie op 14 november gaan we aan de slag met een concrete casus 'Zelfredzaamheid Justitiabelen (ZBJ)'. Ook inventariseren we welke mobiliteitsvraagstukken er spelen voor architecten. Welke uitdagingen wil je graag voorleggen aan je collega’s? Welke onderwerpen wil je in het Overheid Mobility Overleg aan de orde stellen?

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen