Themasessie Hoe kunnen we onze gegevens vertrouwen?

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NORA Gebruikersdag 29 mei 2018
Ronde 1 (13.30-14.30 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie is onderdeel van de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 mei 2018 gepubliceerd. De middag wordt om 13.00 uur centraal afgetrapt, daarna zijn er drie rondes met themasessies. Alle sessies vinden plaats bij CBS Den Haag, zonder aanmelding en geldig identiteitsbewijs kun je dit gebouw helaas niet binnen. Aanmelding per sessie, uiterlijk donderdag 24 mei 2018 15.00 uur.


Bijeenkomst op dinsdag 29 mei 2018, locatie: CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.
Doel: Een eerste voorstel maken voor kwaliteitscriteria voor gegevens
Doelgroep: Iedereen die zich bezig houdt met gegevensmanagement, zoals informatiearchitecten, informatie- en gegevensmanagers, beheerders gegevenswoordenboeken.
Contactpersoon: Gijsbert Kruithof
Aanmelden: Gijsbert.kruithof@nationaalarchief.nl.
Sfeerimpressie en vervolgstappen

Foto van de themasessie. Zichtbaar zijn ca 16 mensen die in verschillende luisterhoudingen in stoelen zitten, met daarvoor Gijsbert Kruithof, de trekker van deze sessie. Om privacyredenen zijn de gezichten onherkenbaar gemaakt. Op de achtergrond hangen vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag.
Veel inbreng vanuit de zaal
Presentatie (PDF, 889 kB)

In een rondje onder de aanwezigen werd duidelijk waarom het steeds belangrijker is om goed te weten wat de kwaliteit is van je gegevens:

  • Meer en meer besluiten worden automatisch genomen op basis van de beschikbare data. En ook waar dat niet zo is bepaalt de kwaliteit van de data steeds meer de kwaliteit van je proces, denk bijvoorbeeld aan het internationaal uitwisselen van patiëntgegevens.
  • Gegevens uitwisselen wordt de norm, waarbij voorspelbare ketens veranderen in dynamische ecosystemen: een partij waar je vorige week nog nooit van gehoord had kan volgende week afhankelijk zijn van jouw gegevens om een publieke taak uit te voeren.

Voor de gebruiker van de data is duidelijkheid over de kwaliteit vaak nog belangrijker dan de hoogte er van: als je weet hoe betrouwbaar het is bepaal je zelf of dat voor jouw doel genoeg is.

De expertgroep Gegevensmanagement probeert de komende maanden een handvat te bieden om die te duiden en daarover te communiceren. Een goed begin is het framework dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet gebruikt. Dit wordt door de aanwezigen met interesse ontvangen.

Foto van Gijsbert Kruithof, de trekker van deze sessie, die serieus kijkt en staat voor een whiteboard en vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag.
Gijsbert Kruithof, lid van de expertgroep Gegevensmanagement en trekker van deze sessie luistert naar de inbreng van een deelnemer.

De vervolgvraag is nog op welke onderdelen van dit framework NORA iets zou moeten zeggen, en welke onderdelen je als domein, keten of organisatie zelf in vult. Is er bijvoorbeeld zoals bij beveiliging een soort Baseline van kwaliteit aan te geven, waar je niet onder moet zakken, of is het uiteindelijk aan de gebruiker of die Het is bijvoorbeeld denkbaar dat NORA een framework adopteert en stelt dat je over alle onderdelen in ieder geval iets zinnigs moet zeggen, maar niet precies voorschrijft wàt je dan moet zeggen.

Wel duidelijk is dat je als eigenaar van gegevens onmogelijk het perspectief van alle mogelijke (her-)gebruikers van je gegevens kunt meenemen. Maar je kunt wel inzichtelijk maken vanuit welk perspectief jij het zelf verzamelt hebt. Het is dus zaak om helder weer te geven wat je verzamelt en met welk doel, hoe je het verzamelt (meet je iemands lengte bijvoorbeeld of vraag je er alleen naar?) en hoe je die gegevens ontsluit. Via LinkedData kun je bijvoorbeeld een flink deel van de semantische problemen omzeilen omdat je de context van de data ook aangeeft.

Vervolgstappen

Op Raamwerk gegevenskwaliteit komen de NORA-versie van het framework, best practices, tips en wat we nog meer kunnen vinden te staan over dit onderwerp. Zodra we een concept hebben vragen we jullie om feedback, zodat we het direct kunnen verbeteren.

Oorspronkelijke uitnodiging

In deze sessie willen we vanuit de Expertgroep Gegevensmanagement een eerste voorstel doen voor kwaliteitscriteria voor gegevens. Graag nodigen we je uit om mee te denken en input te leveren.

  • Wat zijn de kwaliteitscriteria binnen gegevensmanagement?
  • Hoe zorgen we dat onze overheidsgegevens te vertrouwen zijn?
  • En wat zijn de aspecten waar we op moeten letten?

Deze sessie is een werksessie, waarin we een eerste conceptset aan kwaliteitscriteria zullen reviewen en verder uitwerken.