Themasessie Review IAM - wat waren de reacties en hoe gaan we verder?

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NORA Gebruikersdag 29-11-2018
Ronde 1 (13.00-14.00 uur)
Impressie volledige middag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie was onderdeel van de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 november 2018 gepubliceerd.

Deze middag kende drie ronden van parallelsessies. Van alle sessies is een sfeerimpressie met foto's, presentatie(s) en vervolgacties gepubliceerd.

Een impressie van de dag en links naar alle sessies is te vinden op Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 november 2018 gepubliceerd.


Bijeenkomst op donderdag 29 november 2018, 13.00-14.00 uur, locatie: The Hague Security Delta (HSD) Adres:Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag.
Doel: De stand van zaken van het thema Identity & Access Management bij NORA delen en de vervolgstappen schetsen
Doelgroep: Iedereen die interesse heeft in Identity & Access Management
Contactpersoon: Eric Brouwer .
Impressie en vervolgstappen

Presentatie "Review IAM" (PDF, 460 kB)
Foto van een vergaderopstelling met zo'n 20 mensen die achter vergadertafels zitten. De gezichten zijn onscherp gemaakt in verband met de privacy.
Foto van de zaal tijdens deze sessie
Foto van Eric Brouwer, staand in het midden van de foto, met naast hem een projectiescherm waarop een handafdruk, een mannetje met sleutel en slot en de tekst Access Management zichtbaar zijn. Boven in beeld, voor het scherm langs, hangt een sliert vlaggetjes in blauw, paars en wit, met NORA-gerelateerde afbeeldingen. Links en rechts onder het scherm zijn (onherkenbaar gemaakte) deelnemers aan de sessie te zien.
Foto van Eric Brouwer, trekker van het thema IAM, tijdens de sessie.

Een viertal leden van de Expertgroep IAM gaf een presentatie over de review die recentelijk is gehouden over het onderwerp Identity and Access Management. Eric Brouwer trapte af met een korte introductie hoe de Expertgroep is ontstaan en wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd. Vervolgens is voor elk van de vier deelonderwerpen de trekker aan het woord geweest om aan te geven hoeveel reacties er binnen zijn gekomen, wat voor reacties het waren en hoever ze zijn met het verwerken van de reacties tot nieuwe teksten en inzichten. Ook de openstaande vragen per onderwerp werden aangestipt, waarbij ook de komende maanden hard gewerkt wordt door de betrokkenen om antwoorden te vinden.

Voor de Kaders van IAM gaf Eric zelf de terugkoppeling: 119 opmerkingen zijn al verwerkt in de pagina's en nog zo'n 42 opmerkingen zullen dat de komende maanden alsnog worden. Vervolgens gaf Bob te Riele de stand van zaken wat betreft Identiteitenbeheer, waarvoor ook al 48 van de 77 binnengekomen opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt. Voor het onderwerp Authenticatie(middelen)beheer stond Erwin Reinhout aan de lat, die inmiddels al 33 van de 46 opmerkingen in de pagina heeft verwerkt. Het onderwerp Impact eIDAS voor Nederland heeft 'slechts' 16 opmerkingen gekregen, die Menno Stigter toelichtte. De verwerking hiervan komt in 2019.

Op de presentatie kwamen flink wat vragen, die mooie gesprekken en discussies opleverden. Er is duidelijk behoefte aan praktijkvoorbeelden en Eric Brouwer deed ter plekke de oproep aan iedereen om hun eigen voorbeelden vooral te delen met de expertgroep en de NORA Familie. De Expertgroep vertelde ook hoe het thema IAM het komende jaar verder ingevuld zal worden. Zo gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met de twee volgende onderwerpen: Bevoegdhedenbeheer (inclusief machtigen) en Toegang verlenen. Maar ook voor de bestaande onderwerpen wordt in 2019 nog flink gewerkt aan de volgende verbeterslag. Eind december 2018 zijn alle ingebrachte opmerkingen en de manier waarop de Expertgroep ze wil oppakken gepubliceerd en teruggekoppeld naar de reviewers.