Themasessie Samenwerken in ketens is een vak

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag 29-11-2018
Ronde 1 (13.00-14.00 uur)
Impressie volledige middag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie was onderdeel van de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 november 2018 gepubliceerd.

Deze middag kende drie ronden van parallelsessies. Van alle sessies is een sfeerimpressie met foto's, presentatie(s) en vervolgacties gepubliceerd.

Een impressie van de dag en links naar alle sessies is te vinden op Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 november 2018 gepubliceerd.

Bijeenkomst op donderdag 29 november 2018, 13.00-14.00 uur, locatie: The Hague Security Delta (HSD) Adres:Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag.
Doel: Delen van de visie en ervaringen die voortkomen uit 12 jaar professioneel samenwerken in de Loonaangifteketen
Doelgroep: Iedereen die samen werkt in ketens of daar mee wil beginnen .Wat hebben de Griekse deugden van Plato’s stadsstaat te maken met het succesvol runnen van een keten? Alles, als het aan Menno Aardewijn en Diantha Croese ligt. Ketensamenwerking gaat namelijk niet vanzelf, maar vraagt van alle partners de juiste instelling: je moet er samen voor staan en de voorzichtigheid, moed, zelfbeheersing en standvastigheid opbrengen om elke dag weer samen te werken.

Foto van de spreker Menno Aardewijn (Loonaangifteketen)
Menno Aardewijn (Loonaangifteketen)
Foto van de spreker Diantha Croese
Diantha Croese, ketenmanager Loonaangifteketen

Aan die instelling kun je werken en dat is wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben in de Loonaangifteketen. Op het ketenbureau (acht medewerkers) is het vakmanschap van ketensamenwerking ontwikkeld en wordt het toegepast in de praktijk, waarbij de meeste interventies nog steeds gericht zijn op de culturele en relationele dimensie van samenwerking. Het maakt deel uit van een organisatie-overstijgende ketenstructuur en zorgt ook dat resultaten die behaald zijn in de keten breed worden gedeeld.

De rol van ketenmanager, met doorzettingskracht en mandaat om rechtstreeks bestuurders aan te spreken, is in de loop van de tijd veranderd maar blijft essentieel voor het succes. De doorzettingsmacht hoeft nauwelijks nog actief ingezet te worden, maar het bestaan er van maakt het makkelijker om de verticale krachten binnen elke losse organisatie in balans te brengen met de horizontale krachten in de ketensamenwerking. Hiervoor gebruiken ze ook een informele aanpak waarbij ketenregisseurs, die als nestor uit de eigen organisatie afkomstig zijn, eens koffie gaan drinken wanneer er iets niet zo soepel verloopt.

De laatste jaren loopt de rechtstreekse samenwerking tussen UWV, Belastingdienst en het CBS steeds soepeler en is de focus verschoven naar samenwerking in het complexe ecosysteem van partijen die informatie uit de loonaangifteketen aanleveren en hergebruiken, zoals salarisadministrateurs.

Voorste deel van de zaal tijdens de sessie, waarbij de gezichten van de deelnemers onherkenbaar zijn gemaakt, voor de zaal de twee sprekers.
Voorste deel van de zaal tijdens de sessie

Meer lezen en contact

Presentatie (PDF, 2,14 MB)
→ Meer over de loonaagifteketen
→ Ketensamenwerking als vak: Ketens de Baas (webversie), Ketens de baas (PDF, 11,78 MB)
→ Contact met Menno & Diantha menno.aardewijn@uwv.nl