Themasessie Van Procesgedreven naar Datacentrisch

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag 29 mei 2018
Ronde 2 (14.45-15.45 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie is onderdeel van de NORA Gebruikersdag 29 mei 2018. De middag wordt om 13.00 uur centraal afgetrapt, daarna zijn er drie rondes met themasessies.

Alle sessies vinden plaats bij CBS Den Haag, zonder aanmelding en geldig identiteitsbewijs kun je dit gebouw helaas niet binnen. Aanmelding per sessie, uiterlijk donderdag 24 mei 2018 15.00 uur.

Bijeenkomst op dinsdag 29 mei 2018, locatie: CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.
Doel: Ervaring delen over de transitie van een procesgedreven aanpak naar een data-centrische benadering waar het CBS midden in zit
Doelgroep: Alle architecten die willen weten hoe je de data in het middelpunt van je organisatie zet
Contactpersoon: Paul Grooten
Aanmelden: pg.grooten@cbs.nl.


Het Centraal Bureau voor de Statistiek zou je kunnen beschouwen als een datafabriek, we verzamelen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, bewerken en distribueren deze weer. De organisatie zit midden in een transitie van een procesgedreven aanpak naar een datacentrische benadering. De data architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. moet gemoderniseerd worden, de rol van het CBS in het delen van informatie met andere organisaties is daarbij een groot punt van aandacht.

De vraag naar informatie en data neemt enorme proporties aan, het CBS weet daar alles van af. Ook wij zijn, net als een groot aantal andere organisatie, bezig met de transitie van een procesgedreven naar een datacentrische aanpak. Dit betekent in de eerste plaats dat de data architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. aan een stevige vernieuwing toe is. Ook de manier van data verkrijgen, gebruiken, hergebruiken en delen zal forse aanpassingen van de processen vergen. Daarbij spelen niet alleen inhoudelijke of technische overwegingen een rol maar ook culturele, juridische en politieke aspecten. Naast de interne organisatie rond datagebruik neemt de vraag van buiten om gezamenlijk data te gebruiken enorm toe. Zo zoeken steeds meer universiteiten contact met het CBS om bijvoorbeeld onderzoekdata en CBS data te delen en te combineren. Met de voortdurende focus op privacybescherming en statistische beveiliging is dat geen sinecure.

In deze presentatie wordt ingegaan op de uitdagingen die het CBS ondervindt bij het datadelen in brede zin en wordt daarnaast getoond hoe ze denken deze uitdagingen het hoofd te bieden. In deze sessie wordt dit besproken vanuit het perspectief van de business aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Een van de onderwerpen die meer expliciet toegelicht zal worden is het gebruik van Data Virtualisatie technologie als mogelijke oplossing voor het meer en veilig kunnen delen en (her)gebruiken van data.

In deze sessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Waarom zouden we data überhaupt willen of moeten delen
  • De uitdagingen die een kennisinstituut als het CBS ervaart
  • Welke oplossingen, zowel op architectuurgebied als technologisch, bieden zich aan?
  • Hoe wil het CBS Data Virtualisatie inzetten om dit mogelijk te maken?
  • Welke organisatorische uitdagingen komt men tegen?
  • Hoe ziet de business case voor een dergelijke oplossing er uit?


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen