Themasessie Van Procesgedreven naar Datacentrisch

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag 29 mei 2018
Ronde 2 (14.45-15.45 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie is onderdeel van de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 mei 2018 gepubliceerd. De middag wordt om 13.00 uur centraal afgetrapt, daarna zijn er drie rondes met themasessies. Alle sessies vinden plaats bij CBS Den Haag, zonder aanmelding en geldig identiteitsbewijs kun je dit gebouw helaas niet binnen. Aanmelding per sessie, uiterlijk donderdag 24 mei 2018 15.00 uur.
Bijeenkomst op dinsdag 29 mei 2018, locatie: CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.
Doel: Ervaring delen over de transitie van een procesgedreven aanpak naar een data-centrische benadering waar het CBS midden in zit
Doelgroep: Alle architecten die willen weten hoe je de data in het middelpunt van je organisatie zet
Contactpersoon: Paul Grooten .
Impressie en vervolgstappen

Foto van Paul Grooten in een blauw jasje, staand naast de rechteronderhoek van een scherm waarop nog net het logo van het CBS zichtbaar is
Paul Grooten (CBS)
Paul Grooten, architect bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, presenteert (PDF, 2,05 MB) zijn ervaringen.
Foto van de sessie, gemaakt van halverwege de zaal. De spreker is te zien naast een groot scherm, met in ovalen rijen om hem heen halfronde tafel waarachter zo'n achttien mensen zichtbaar zijn, grotendeels op de rug gezien. Boven in beeld hangt een reeks vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag in blauw, lichtblauw, paars, lichtpaars en wit.
Sessie in de Tinbergenzaal bij CBS Den Haag

Het CBS stelt zichzelf ten doel om enerzijds data makkelijker bruikbaar te maken voor onderzoekers, en anderzijds om de leveranciers van de data meer controle te geven. Het principe ‘breng de mensen naar de data, en niet de data naar de mensen’ werd ook in de privacy-sessie al aangehaald. Dit is de basis voor de inrichting van de nieuwe informatie-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van het CBS, die een one-stop-shop voor data moet worden.

Oorspronkelijke uitnodiging

Het Centraal Bureau voor de Statistiek zou je kunnen beschouwen als een datafabriek, we verzamelen gegevens, bewerken en distribueren deze weer. De organisatie zit midden in een transitie van een procesgedreven aanpak naar een datacentrische benadering. De data architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. moet gemoderniseerd worden, de rol van het CBS in het delen van informatie met andere organisaties is daarbij een groot punt van aandacht.

De vraag naar informatie en data neemt enorme proporties aan, het CBS weet daar alles van af. Ook wij zijn, net als een groot aantal andere organisatie, bezig met de transitie van een procesgedreven naar een datacentrische aanpak. Dit betekent in de eerste plaats dat de data architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. aan een stevige vernieuwing toe is. Ook de manier van data verkrijgen, gebruiken, hergebruiken en delen zal forse aanpassingen van de processen vergen. Daarbij spelen niet alleen inhoudelijke of technische overwegingen een rol maar ook culturele, juridische en politieke aspecten. Naast de interne organisatie rond datagebruik neemt de vraag van buiten om gezamenlijk data te gebruiken enorm toe. Zo zoeken steeds meer universiteiten contact met het CBS om bijvoorbeeld onderzoekdata en CBS data te delen en te combineren. Met de voortdurende focus op privacybescherming en statistische beveiliging is dat geen sinecure.

In deze presentatie wordt ingegaan op de uitdagingen die het CBS ondervindt bij het datadelen in brede zin en wordt daarnaast getoond hoe ze denken deze uitdagingen het hoofd te bieden. In deze sessie wordt dit besproken vanuit het perspectief van de business aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Een van de onderwerpen die meer expliciet toegelicht zal worden is het gebruik van Data Virtualisatie technologie als mogelijke oplossing voor het meer en veilig kunnen delen en (her)gebruiken van data.

In deze sessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Waarom zouden we data überhaupt willen of moeten delen
  • De uitdagingen die een kennisinstituut als het CBS ervaart
  • Welke oplossingen, zowel op architectuurgebied als technologisch, bieden zich aan?
  • Hoe wil het CBS Data Virtualisatie inzetten om dit mogelijk te maken?
  • Welke organisatorische uitdagingen komt men tegen?
  • Hoe ziet de business case voor een dergelijke oplossing er uit?