Themasessie Zaakgericht Werken aan één overheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag 29-11-2018
Ronde 2 (14.15-15.45 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie is onderdeel van de NORA Gebruikersdag 29 november 2018. De middag wordt om 12.30 uur centraal afgetrapt, daarna zijn er drie ronden. Je kiest bij aanmelding naar welke sessie je per ronde gaat.

De Gebruikersdag vindt plaats bij HSD, in het zelfde gebouw als ICTU (Routebeschrijving).

Aanmelden kan tot ma 26 november 17.00 uur via pleio (geen account nodig).

Aanmelden Gebruikersdag.
Bijeenkomst op donderdag 29 november 2018, 14.15-15.45 uur, locatie: The Hague Security Delta (HSD) Adres:Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag.
Doel: Delen van praktijkkennis, tips en concrete vragen over zaakgericht samenwerken in ketens. Bijdragen aan de doorontwikkeling van het thema Zaakgericht Werken in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.
Doelgroep: Iedereen die ervaring heeft met zaakgericht werken in ketens of daar juist mee worstelt
Contactpersoon: Ellen van der Steen
Aanmelden: aanmelden via pleio.Samenwerken aan één overheid: Steeds meer werken (overheids-)organisaties samen in ketens. Met als doel om gezamenlijk maatschappelijke effecten te bereiken. Denk aan de WMO, Passend Onderwijs, de veiligheidsketen, loonketen, omgevingswet, publieke gezondheid etc. Alle partijen proberen om samen maatschappelijke waarde toe te voegen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Burgers en bedrijven hebben daarmee het recht om in te zien wie hun gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd hebben ingezien, het recht om gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd mee te nemen en regie te voeren op eigen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Tegelijkertijd is de Wet hergebruik Overheidsinformatie van toepassing, waarmee gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd eenmalig worden vastgelegd en hergebruikt.

Maar hoe werkt dit binnen ketens? Wat is daarvoor nodig binnen NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur? Wat betekent Privacy by design voor NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur? Wat biedt NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur nu aan ondersteuning voor ketengericht samenwerken? En wat heeft NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur (nog) niet, maar is daarvoor absoluut noodzakelijk? Hoe kan Zaakgericht werken deze beweging ondersteunen?

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur ontwikkelt door. Daarbij kun jij meedenken! Geef aan waar je tegenaan loopt in jouw keten. Wees welkom in deze workshop waarin we gezamenlijk aan de slag gaan met de ontwikkelingen, die voor Zaakgericht werken binnen ketens absoluut noodzakelijk zijn. En profiteer van de kennis die we hebben rondlopen op het gebied van Zaakgericht Werken, Ketens en Privacy.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen