Thesaurus Politiekunde

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: Thesaurus Politiekunde
ID:
Type: Standaard
Cluster: Gegevenswoordenboeken


Begrippen die gebruikt worden in het uitvoeren van politietaken.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Politie, OOV

Domein Openbare orde en veiligheid

Meer informatie