Toegangsautorisatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het verlenen van toegang aan gebruikers voor softwarepakketten.

Objecttoelichting

Na verkregen toegang met de identificatie en authenticatie ontvangen gebruikers (eindgebruikers en beheerders) autorisaties voor het gebruik van bedrijfs- en beheerfunctionaliteiten van softwarepakketten. De autorisatie zorgt ervoor dat gebruikers uitsluitend toegang krijgen tot die functionaliteit waartoe zij vanuit hun takenpakket recht op hebben.

Schaalgrootte

Elke schaalgrootte.

Voor wie

Klant en leverancier.


Criterium

Het softwarepakket behoort een autorisatiemechanisme te bieden.

Doelstelling

Toegang tot bedrijfs- en beheerfuncties toe te kennen en te beperken volgens het vereiste gebruikersprofiel.

Risico

Het toegang krijgen tot gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de rol/functie.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Grip op Secure Software Development SSD-8

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_U.09.01 Autorisatiemechanisme

Het softwarepakket biedt mechanismen, waarmee gebruikers, overeenkomstig hun verleende rechten en rollen, alleen informatie met specifiek belang kunnen inzien en verwerken die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.

SWP_U.09.02 Autorisatiemechanisme

Beheer(ders)functies van softwarepakketten worden extra beschermd, waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen.