Toekomstgericht

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Toekomstgericht)
Ga naar: navigatie, zoeken


Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Kernwaarde van Dienstverlening
ID
KWD03
Status
Actueel
In publieke review t/m 31 januari 2021.
Dit concept is nieuw en niet gebaseerd op eerdere NORA-afspraken.
Meer Kernwaarden bekijken:
Kernwaarden van Dienstverlening

Beschrijving

De dienstverlening van de overheid is op de toekomst voorbereid.

De overheid ontwikkelt en levert de dienstverlening op een duurzame wijze. Met oog voor de huidige behoeften, maar ook voor die op lange termijn. Dit betekent dat de impact op het milieu en de leefomgeving zo veel mogelijk beperkt wordt.

Toekomstgericht is ook: informatie blijvend toegankelijk maken voor iedereen die hier een gerechtvaardigd belang bij heeft, zo lang als dat noodzakelijk is.

Overheidsorganisaties kunnen hun dienstverlening snel aanpassen wanneer nieuwe ontwikkelingen daarom vragen. Bijvoorbeeld omdat de situatie in de uitvoering verandert of een wet wordt aangepast.

Daarom werkt de overheid aan innovaties om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Onderliggende doelen

DoelIDBeleidskader(s)Beschrijving
Wendbaar (Doel)KD09NL DIGIbeter
Nederlandse Digitaliseringsstrategie
Overheidsdienstverlening moet wendbaar zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden in de maatschappij. Dit kan alleen wanneer de organisaties, processen en systemen die zorgen voor de totstandkoming van deze dienstverlening ook wendbaar zijn ingericht. Onnodige complexiteit wil de overheid daarom voorkomen of verminderen.

Processen en systemen binnen de overheid worden duidelijk afgebakend en modulair en begrijpelijk ingericht. Overheidsdienstverleners leggen koppelvlakken tussen onderdelen van diensten op elk van de vlakken van het NORA Vijflaagsmodel. Zo is duidelijk wat de positionering van verschillende onderdelen is en welke afspraken er gelden.

Hierdoor wordt samenwerking gemakkelijker en flexibeler, en kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties heen gebruikt worden.
Innovatief (Doel)KD10Digitale BasisinfrastructuurInnovaties kunnen de kwaliteit van de overheidsdienstverlening verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe, meer flexibele vormen van interactie met burgers en bedrijven. Innoveren is binnen de overheid (nog) geen automatisme. De overheid stelt zich daarom open om te leren van het bedrijfsleven en wetenschap uit zowel het binnen- als buitenland. De overheid wil experimenteren door innovatieve oplossingen te stimuleren en wil niet te beperkend zijn in de wijze waarop een oplossing wordt gerealiseerd. De inrichting van de informatiehuishouding van de overheid mag geen onnodige beperkingen met zich meebrengen op het terrein van innovatie. Innovaties moeten ingepast kunnen worden op een robuuste en veilige digitale basisinfrastructuur.
Duurzaam (Doel)KD11NL DIGIbeter
Digitale Basisinfrastructuur
Wat is Duurzaamheid (CBS)
Overheidsdienstverlening legt zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Digitale innovatie en data gedreven werken kan helpen om dienstverlening duurzamer tot stand te laten komen.

Inzichten uit data gedreven werken maken het bijvoorbeeld mogelijk om logistieke stromen efficiënter in te richten, op basis van real-time informatiebronnen. Gebruik van digitale vergadertechnieken zorgt voor verminderde reisbewegingen en met Linked Data kan het rondpompen van data worden voorkomen.

Door metingen van bijvoorbeeld energieverbruik te koppelen aan openbare databronnen krijgen overheden een beter overzicht waar beleidsinterventies het meest effectief zullen zijn, zoals wijken en industrieën waar relatief veel energie wordt verbruikt. Dit moet leiden tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen en energie en een lagere impact op de leefomgeving.

Visualisatie grondslag

Beleidskaders die ten grondslag liggen aan de doelen van deze kernwaarde.

Duurzaam (Doel)ToekomstgerichtInnovatief (Doel)Wendbaar (Doel)Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Vindt grondslag in
red: Motiveert