Track 1 Het gedeelde gegevenslandschap in (onderwijs)ketens

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars

Beschrijving track

Gegevens blijven al lang niet meer binnen de grenzen van een enkele organisatie, maar worden uitgewisseld en hergebruikt binnen vaste en minder vaste ketens. Talloze organisaties staan voor de taak om hun eigen gegevenshuishouding aan te sluiten op die van hun ketenpartners, zonder dat de kwaliteit en betekenis van gegevens verloren gaat in begripsverwarring.

Een enorme klus, die niet te klaren is vanuit het eigen perspectief, maar alleen als je een gezamenlijk beeld opbouwt met alle stakeholders: afspraken voor een gedeeld semantisch gegevenslandschap. In het onderwijs zijn ze daar hard mee bezig en hun ervaringen delen ze graag met alle collega’s uit de publieke sector.

Doel track

Kennis, visie en ervaringen delen over het opbouwen van een gedeeld semantisch landschap in ketens, met als casus de onderwijsketens.

Doelgroep track

Iedereen die gegevens uitwisselt in ketens en/of werkt aan harmonisatie van gegevenslandschappen.

Sessies binnen het track

Dit is één van de drie tracks van de NORA Gebruikersdag 6 juni 2019. Het programma van die dag begint al om 13.00 uur en gaat na de tracks door met een Paneldiscussie om 16.15 uur en een netwerkborrel vanaf 17.00 uur.

Presentaties

Ronde 1 (13.45-14.45 uur)

Semantisch gegevenslandschap als voorwaarde voor ketensamenwerking

Binnen het onderwijsveld wordt de visie uitgedragen dat een gedeeld semantisch gegevenslandschap geen luxe is, maar een voorwaarde als je binnen ketens samen moet werken. Henk Nijstad (Kennisnet) nam ons mee in die visie en liet zien wat de impact is van een gedeeld semantisch landschap op de ketensamenwerking. Hij schetste de gewenste situatie, maar er is natuurlijk nog heel wat werk te verzetten om daar te komen.

Presentatie Gedeeld Semantisch Gegevenslandschap (PDF, 1,81 MB)
Foto van spreker Henk Nijstad, staande voor een string vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag. Rechts naast hem een scherm met net leesbaar NORA (werkgroep) gegevensmanagement, op de voorgrond een zestal deelnemers op stoelen, vanaf de achterkant gezien.
Spreker Henk Nijstad (Kennisnet)
Foto van de Barcelonazaal bij OCW tijdens de presentatie van Henk Nijstad, waarbij de overige aanwezigen van achter bekeken worden en waar nodig onherkenbaar gemaakt zijn.

Een van de stappen die al gezet is, is het ontwikkelen van een informatiemodel Instellingen en Opleidingen. Daarbij was het betrekken van alle stakeholders een belangrijk doel. Jacob Hop van de samenwerking MBO-ICT (saMBO-ICT) vertelde hoe dit in zijn werk is gegaan en wat de rol van het informatiemodel is binnen het semantisch landschap.

Ketenarchitectuur RIO (PDF, 1,8 MB)
Foto van de spreker Jacob Hop, staande voor een string vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag en naast een scherm en flipover. Op het scherm is een sheet te zien met schema's en Gegevens voor bekostiging (zie presentatie). Op de voorgrond een viertal deelnemers, zittend op stoelen en van achteren bekeken.
Spreker Jacob Hop (saMBO-ICT)
Foto van de Barcelonazaal bij OCW, tijdens de presentatie van Jacob Hop. Te zien is de spreker bij een scherm met daarin de eerste sheet van zijn presentatie, met achter hem beachvlag en vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag. Op de voorgrond ca 25 deelnemers aan de sessie, van achteren bekeken en waar nodig onherkenbaar gemaakt ivm de privacy.


Ronde 2 (15.00-16.00 uur)

Het gegevenslandschap vanuit de perspectieven van DUO en SBB

Foto van Gerald Groot-Roessink
spreker Gerald Groot Roessink

In de onderwijsketens zijn enorm veel verschillende partijen betrokken, zowel onderwijsinstellingen van klein tot groot als overheidsorganisaties die een bepaalde taak uitvoeren. Omdat ze voor die taak doorgaans gegevens nodig hebben vanuit de onderwijsinstellingen is het belang van een gedeeld gegevenslandschap voor die laatste groep glashelder. We keken in deze sessie mee met de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven: hoe staan zij in het gegevenslandschap?

Gerald Groot Roessink en Jaap van den Berg (DUO) belichtten de rol van de Dienst Uitvoering Onderwijs binnen het semantisch landschap onderwijs en de stelselcatalogus Sectorregistraties. Zij illustreerden dit met het gegevenswoordenboek DUO register Instellingen en Opleidingen.

Gegevenslandschap vanuit DUO-perspectief (PDF, 376 kB)


Foto van Sam Sevens, alleen gezicht
Spreker Sam Sevens (SBB)

Daarna liet Sam Sevens (SBB) het semantisch landschap zien vanuit het perspectief van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de kwalificatiedossiers en keuzedelen in het mbo.

Dit doet SBB in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven. Doordat kwalificatiedossiers op een gestandaardiseerde manier zijn vastgelegd zijn onderdelen van bestaande kwalificatiedossiers geschikt voor hergebruik. Hierdoor is het mbo in staat om maatwerk te leveren. Dit gebeurt ook bij volwassenen die willen bijleren of jongeren die niet in staat zijn om een mbo-diploma te halen.

Gegevenslandschap vanuit SBB-perspectief (PDF, 726 kB)