Track 3 Enterprise architectuur in de NORA Familie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars

Beschrijving track

Omdat een enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. over de eigen organisatie gaat, praten we er naar buiten toe niet zo vaak over als over keten-, domein- of projectarchitecturen. En dat is best jammer, omdat er naast de verschillen tussen de organisaties toch ook een hoop overeenkomsten zijn, die terugkomen in je enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.: wettelijke verplichtingen, standaarden, processen die ook bij anderen worden uitgevoerd, herbruikbare patronen, generieke bouwstenen enzovoorts. En de andere architecturen waar je organisatie mee te maken heeft in de publieke sector, van ketens, domeinen en landelijk NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Er is ruimte om dat gesprek eens wel te voeren: waar kunnen we van elkaar leren, elkaar inspireren, slim jatten of feedback krijgen op ons werk?

Doel track

Inspireren, kennis delen en elkaar leren vinden rond het onderwerp enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen..

Doelgroep track

Iedereen die zich bezighoudt of gaat houden met enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., of dat nu in je formele titel terug te vinden is of niet.

Sessies binnen het track

Dit is één van de drie tracks van de NORA Gebruikersdag 6 juni 2019. Het programma van die dag begint al om 13.00 uur en gaat na de tracks door met een Paneldiscussie om 16.15 uur en een netwerkborrel vanaf 17.00 uur.

Presentaties

Ronde 1 (13.45-14.45 uur)

Van NORA naar RANBA - adoptie van architectuurprincipes door De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar architectuurprincipes gebaseerd op de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Deze principes dragen ertoe bij dat de ontwikkeling van DNB’s digitale dienstverlening wordt gebaseerd op kaders en afspraken die breed binnen de overheid gebruikt worden. In deze sessie gaan Gert Eijkelboom (DNB) en Robert van Wessel (ICTU) in op de keuze voor de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, het implementatietraject dat is doorlopen en het effectief gebruik van de architectuurprincipes bij DNB. Hoe krijg je zowel directie als medewerkers mee in het omarmen en toepassen van architectuurprincipes die in eerste instantie erg abstract lijken?

Introductie RANBA NORA (PDF, 4,08 MB)
Foto van de sprekers, Robert van Wessel (links) en Gert Eikelboom (rechts). Robert zit aan de zijkant van een grote vergadertafel en kijkt geïnteresseerd naar een groot scherm. Gert staat rechts van het scherm en wijst met uitgestrekte arm iets aan op het scherm. Op het scherm onleesbare tekst.
De sprekers, Robert van Wessel (links) en Gert Eikelboom (rechts)
Foto van de sessie, een grote ovalen vergadertafel met een scherm aan het verste einde, waaromheen zo'n vijftien mensen naar het scherm kijken waar Gert iets op aanwijst. De deelnemers zijn in verband met privacy onherkenbaar gemaakt.

Quote van een deelnemer: Waarom doen andere dochters van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur dat niet op dezelfde manier? Antwoord buurman: Omdat ze zowel een vader als een moeder hebben.

Vraag deelnemer: Wat is de grootste valkuil waar we als andere dochters rekening mee moeten houden, als we NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur implementeren / adopteren? Antwoord: Dat je niet reëel bent in je inschatting van werk en doorlooptijd. Je kunt het onderschatten, maar ook overschatten is een valkuil.

Meer lezen? Zie iBestuur artikel DNB kiest voor toekomst met NORA


Ronde 2 (15.00-16.00 uur)

Meetup rond enterprise architectuur

Naar aanleiding van het verhaal vanuit de Nederlandsche Bank praten we over de manier waarop we zelf werken: wat herkennen we en waar verschilt de eigen praktijk fundamenteel? Hebben we behoefte aan meer kennisdeling als collega’s van verschillende organisaties en zo ja waarover dan? Wat zijn de dingen waar we trots op zijn, die we graag willen showen aan collega’s? En waar kunnen we wel wat hulp van anderen bij gebruiken?

Marieke Vos (community manager vanuit NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur) begeleidt de sessie, die vooral gericht is op in gesprek gaan met elkaar: waar zien we kansen om elkaar te versterken? Hoe kan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur daarbij helpen? Uit de gesprekken (in groepjes en plenair) komen een aantal wensen, kansen en vervolgstappen voort.

Foto van Marieke Vos voor een whiteboard waarop aantekeningen geschreven worden.
Marieke maakt aantekeningen van wat er wordt gezegd.

Vervolgstappen

 • NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer maakt de pagina Kennisdeling rond enterprise architectuur aan als landingsplaats voor gedeelde kennis / producten (is al gebeurd)
 • NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer stuurt mailing naar deelnemers om te inventariseren wie mee willen werken in een community of expertgroep (juli)
 • Deelnemers sturen voorbeelden en andere te delen kennis naar nora@ictu.nl of plaatsen het zelf in de wiki
 • NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer gaat gesprek aan met een aantal deelnemers over gewenste vorm, haalbaarheid en wenselijkheid van een vervolgtraject. Meepraten? Meld je aan via nora@ictu.nl

Geuite wensen / behoeften

 • meer kennis delen, elkaar meer spreken
  • verzamelen van beautiful failures en succesverhalen (bijvoorbeeld op noraonline)
  • best practices delen
 • beschrijven wat er onder enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. valt, zodat je vervolgens gericht kennis kunt delen
 • elkaar helpen in proces na totstandkoming enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.: hoe gaan we de organisatie verder helpen met die architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.?
 • de raakvlakken tussen dochters beter in beeld krijgen en concretere architectuurproductenNormatieve en descriptieve documenten die huidige/toekomstige architectuur van een organisatie/domein schetsen. delen en samen oppakken, zoals bedrijfsfunctiemodel ZIRA, metamodellen van de dochters, zelfde processen, ketens die met meerdere dochters te maken hebben
 • meer zicht en contactmogelijkheden rond wat er voor referentiekaders gebruikt worden in de diverse departementen: een contactlijst voor enterprise architecten


Foto van een viertal pratende mensen aan een tafeltje, de individuele deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt in verband met privacyregulering.
We zijn in vier groepen het gesprek aangegaan

Genoemde kansen / aanknopingspunten

 • cyber security als hot topic gebruiken om urgentie rond een community enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te wekken: veel referentiearchitecturen zijn ontstaan voordat dit issue aandacht kreeg
 • EAR wordt opnieuw bekeken: wat is de behoefte en wat kunnen we ermee?
 • het initiatief onafhankelijkearchitect.nl heeft interessante invalshoeken waar we wellicht over kunnen praten
 • vanuit de Hogeschool Utrecht is wellicht ruimte om hierin een rol te spelen vanuit de behoefte om hun eigen studenten zo goed mogelijk op te leiden en voor te bereiden op een baan
Foto van twee groepjes van vier pratende mensen aan twee delen van een grote vergadertafel, de individuele deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt in verband met privacyregulering.
We zijn in vier groepen het gesprek aangegaan

Deelname in de sessie vanuit de volgende organisaties