Transparant

Uit NORA Online
< TransparantTransparant/Concept
Ga naar: navigatie, zoeken


icoon

Elementtype
Doel (2020)
ID
Status
Concept
Bron

(stelling)

Als burger kan ik gemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt. De overheid houdt mij op de hoogte van het verloop van de procedures waarbij ik ben betrokken. Als overheid moeten we zorgen dat onze werkwijze transparant is, de democratie versterkt en verantwoording aan burgers mogelijk maakt. Tegelijkertijd moeten we nieuwe technologieën omarmen. De bedoeling van de Wet open overheid (Woo) is dat de overheid meer open wordt. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van de burger. We maken verplicht hergebruik van persoonsgegevens door overheidsorganisaties, zoals inzage in partijen waarmee.

Grondslag

Beleidsdocument(en) of andere bronnen die verwerkt zijn in dit doel.


Onderdeel van Kernwaarde van fdienstverlening

Vertrouwenrealiseert Transparant

Onderliggende principes

Er zijn nu geen principes die dit doel realiseren

Uitgefaseerde eigenschappen

Voorheen was dit doel een 'basisprincipe'. Dit had de volgende extra eigenschappen. Deze worden niet meer onderhouden.

Rationale
Implicaties
Voorbeelden
Toepassingsgebied