Uitgangssituatie herstellen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 36, realiseert Basisprincipe 9"
Tekst "vervangen" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is vervangen en niet langer actueel.

Dit AP is op basis van RFC Beveiliging 2016 vervangen door Beschikbaarheid (AP41), een uitgebreider principe. Herstelbaarheid is een van de implicaties van Beschikbaarheid.

Op praktisch niveau kun je herstel van de uitgangssituatie terug vinden in het beveiligingsthema Continuïteit.

 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP36
StellingWanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
RationaleAfnemers verwachten niet benadeeld te worden wanneer een dienstverleningsproces door menselijke- of systeemfouten niet voltooid kan worden. De dienstverlener treft voorzieningen om een verstoorde dienstverlening te herstellen en te continueren. Wanneer de levering van een dienst geheel mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld. De al uitgevoerde stappen in de verlening van de dienst worden dan teruggedraaid. Voor alle duidelijkheid: dit principe heeft géén betrekking op situaties waarin de dienstverlener rechtmatig besluit om de dienst niet te leveren of een aanvraag buiten behandeling te stellen.
Implicaties
  • Voor alle diensten zijn herstellende maatregelen gedefinieerd voor het geval de levering mislukt.
  • Voor iedere dienst is bepaald wie verantwoordelijkheid draagt voor communicatie en herstel richting de afnemer.
  • Het volledige proces van voortbrenging van de dienst en de bijdrage van alle partijen daarin, is op elk moment traceerbaar.
  • Verwerkingen zijn herstelbaar.
VoorbeeldenDoor een bug in een website gaat een ingevuld e-formulier verloren. De aanbieder zorgt er voor dat de afnemer een foutmelding en alternatief aangeboden krijgt. Denk verder aan betalingen die worden teruggestort, of het ongedaan maken van bewerkingen van gegevens.
ClusterBetrouwbaarheid
ArchitectuurlaagTechnische architectuur
ArchitectuurdomeinGegevensopslag
ToepassingsgebiedGeneriek
Status actualiteitVervangen
Status toelichtingDit AP is op basis van RFC Beveiliging 2016 vervangen door Beschikbaarheid (AP41), een uitgebreider principe. Herstelbaarheid is een van de implicaties van Beschikbaarheid. Op praktisch niveau kun je herstel van de uitgangssituatie terug vinden in het beveiligingsthema Continuïteit.
Prioriteit revisit0

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Uitgangssituatie herstellenHeeft bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt