Uitlegbaar

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Eigenschappen

BeschrijvingDat uitvoering uitlegbaar moet zijn klinkt als een open deur. Maar het is wel een deur die uitzicht biedt op een vakgebied dat van grote betekenis is voor de beleving van overheidsoptreden door burger en bedrijf.

Het is niet voor niets dat de Raad van State inmiddels spreekt over een nieuw te formuleren beginsel van behoorlijk bestuur waarin het recht op toegang tot en zinvol contact met de overheid wordt uitgewerkt (Raad van State, 2018)

Hieronder wordt het verband tussen uitlegbare uitvoering en regelbeheer verder uitgewerkt. In deze inleiding eerst een toelichting bij het begrip uitlegbare uitvoering.

Een allergie-waarschuwing vooraf. In het onderstaande worden de begrippen ‘dienstverlener’, ‘product’ en ‘dienst’ gebruikt. Dit is bewust gedaan omdat al deze begrippen een bredere betekenis hebben dan alleen de smalle van een uitvoeringsorganisatie die een besluit neemt.

Uitlegbare uitvoering omvat: 1. Voorlichting over relevante ontwikkelingen voor een doelgroep; 2. De toeleiding van burger en bedrijf naar de juiste dienstverlener. De dienstverlener kan een uitvoeringsorganisatie zijn, maar ook een toezichthouder, commissie of inspectie; 3. De selectie van een product of dienst dat bij de burger of het bedrijf past. Hier moet gedacht worden aan ontsluiting van producten* of dienstencatalogus van de dienstverlener of de sector . Een veelgebruikte ontsluiting van producten en diensten is de verbinding met levensgebeurtenissen; 4. De voorwaarden waaronder burger en bedrijf in aanmerking zou kunnen komen voor een product of dienst. Een eerste beoordeling die een burger of bedrijf zelf kan maken om na te gaan of een aanvraag zinvol is. Wanneer deze nu niet zinvol is, moet duidelijk worden onder welke toekomstige omstandigheden dat wel het geval is; 5. Een dialoog waarin een product of dienst daadwerkelijk aangevraagd kan worden, gecombineerd met alle bijbehorende vervolginformatie die daarvoor nodig is, uiteenlopend van de vraag ‘Wanneer ontvang ik een reactie?’ tot ‘Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een besluit?’; 6. Toelichting en motivering van een concreet besluit; 7. Uitleg over de bevoegdheid van de dienstverlener om een bepaald product of dienst te verlenen; 8. Uitleg over de binnen de dienstverlener gebruikte regels onafhankelijk van een specifiek product of dienst. Bijvoorbeeld het privacybeleid, regels over machtiging en vertegenwoordiging, de algemene wet bestuursrecht.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat uitlegbaarheid een breed assortiment aan communicatie-instrumenten, kanalen, platformen en vakmanschap vereist.

In deze leidraad belichten wij uitsluitend de punten 4 (voorwaarden voor product of dienst) tot en met 8 (organisatiebreed toegepaste regels) en in het bijzonder punt 6 (de toelichting en motivering van een concreet besluit).
ToelichtingRegelbeheer is een georkestreerd geheel van vertaalslagen van regels uit juridische bronnen en van gegevens uit gegevensbronnen naar uitvoering. In de inleiding van deze Leidraad zijn deze vertaalslagen samengevat in de figuur van de hand met de vijf vingers. Daar is ook opgemerkt dat bedrijfsregels en gegevensdefinities voor specifieke vormen van uitvoering nog meer vertaalslagen moeten doorlopen.

Bij het uitleggen van regels in handhaving, voorlichting, klantcontact en beslissen is steeds een vorm van communicatie nodig die aansluit bij de doelgroep. Om die communicatie passend te maken, moet de interpretatie van regels uit het recht, neergelegd in bedrijfsregels, verder worden vertaald zodat ze past bij het onderwerp, de doelgroep en het communicatie kanaal.

Dit hoofdstuk beschrijft wat er komt kijken bij de laatste vertaalslag van het recht naar medewerkers en klanten in het loket, waar handhaving, beslissen, voorlichting en klantcontact hun beslag krijgen.
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
UitlegbaarIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Context (Aspect van regelbeheer) (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Gecontroleerde natuurlijke taal (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Jargon (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Kanaalonafhankelijk (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Meervoudig gebruik uit één bron (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Multidisciplinaire consensus (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Ontsluiting en navigatie door samenhang (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Rechtsgevolg (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Taal (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Taalniveau (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Transparantie (Aspect van regelbeheer) (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenUitlegbaar
Besluitonderdelen (Maatregel)RealiseertUitlegbaar
Bevoegdheid (Maatregel) (Maatregel)RealiseertUitlegbaar
Content-management (Maatregel)RealiseertUitlegbaar
Procesinformatie (Maatregel)RealiseertUitlegbaar
Publicatieomgeving (Maatregel)RealiseertUitlegbaar
Teksten voor beslisondersteuning (Maatregel)RealiseertUitlegbaar
Toelichting (Maatregel)RealiseertUitlegbaar