User experience

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.
Om tot een goede integratie van de UX principes en uitgangspunten in NORA te komen, moeten er nog een aantal zaken uitgewerkt worden:
  • De vragen over de nu gesignaleerde mogelijke verschillen (zie tabel in document) zullen beantwoord moeten worden
  • Er zal vanuit UX op tenminste één plek een relatie gelegd moeten worden met een afgeleid principe in de NORA bv: perspectief van de afnemer (AP19)
Aanzet themapagina UX in NORA.pdf (PDF, 724 kB)
stad te zien met daarop bomen een kruispunt van betegelde paden. Je ziet een wandelaar die een shortcut neemt en over het gras loopt

UX ofwel User eXperience User experience (UX) gaat over emoties, gevoelens en de houding die een persoon heeft bij het gebruik van een specifiek product, systeem of (overheids-)dienst. UX gaat dus over de gebruikservaring van een systeem door een individuele persoon.

Nog altijd is het gebruikelijk om systemen en applicaties te ontwerpen vanuit de behoefte van een organisatie of het bedrijfsproces dat ondersteund moet worden. De resultante is vaak een applicatie- en systeem gedreven ICT die tot doel heeft een organisatie te ondersteunen, de processen en het systeem van de organisatie. De (informatie-)behoefte van de eindgebruiker wordt niet of maar weinig ondersteund. Ook bij de overheid is deze manier van ontwerpen en ontwikkelen helaas nog al te vaak gangbaar. |Relevantie=Het is van belang om bij het ontwerp van systemen of diensten, niet uit te gaan van de interne organisatie, het te vervangen of te realiseren systeem of de processen, maar vanuit de eindgebruiker en zijn of haar (gebruiks-)ervaringen met het systeem of dienst centraal te stellen. User Experience biedt methoden en technieken om meetbaar rekening te houden met de ervaringen van gebruikers.

Waarom is User Experience van belang?[bewerken]

User Experience is van belang binnen de architectuur omdat in de fase van ontwerp en realisatie maar zeker ook na oplevering, de gebruiker en zijn ervaringen, consequent, gestructureerd en methodisch meegenomen moeten worden in (door)ontwikkeling van het systeem. Dit dient te gebeuren op basis van feiten en niet op basis van ontwerp aannames. UX is een methodiek die het mogelijk maakt de effecten van architectuur te kwantificeren in termen van al dan niet bewuste waardering door gebruikers van het onder architectuur ontwikkelde systeem. Een goed systeem reflecteert de achterliggende waardes van haar gebruikers en sluit daar op aan.

Dit vraagt om een lange termijn investering in het blijvend verzamelen en toepassen van gebruikservaringen.


Direct aan de slag

In het cluster Vraaggerichtheid naar een hoger plan staan acht Afgeleide principes die (deels) betrekking hebben op User Experience.

AP 19: De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer wordt op dit moment aangescherpt, mede vanuit de inzichten van User experience.

User experience biedt de mogelijkheden en technieken om daar concreet invulling aan te geven en vraagt nadrukkelijk om hierin niet vrijblijvend te zijn.

Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn diverse overheidsorganisaties die de uitgangspunten van UX al toegepast hebben. U kunt van hun ervaringen leren en direct deelnemen aan de lopende discussies.

www.rechtspraak.nl/Spir-it
user experience
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links User Experience

user experience

Dit thema wordt beheerd door experts uit overheid en marktpartijen:

Gebruiker Centraal

Contactpersoon is Victor Zuydweg (ICTU),

Victor.Zuydweg@ictu.nl
Contact.png