VIHB-registratie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: VIHB-registratie
Inhoud: Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

Beschrijving

Bedrijven die zich op Nederlands grondgebied bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen staan vermeld op de landelijke VIHB-lijst. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan. De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op deze website.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA)