VISI

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: VISI
ID: VISI
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:VISI
Bouwprocesinformatie


VISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie.


  • Nut: Het doel van VISI is om de transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten en hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Uiteindelijk draagt dit bij aan de kosten- en procesbeheersing van bouwprojecten.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: VISI moet worden toegepast op de uitwisseling van bouwprocesinformatie tussen partijen in de bouwsector, zowel de grond-, weg- en waterbouw, de burger & utiliteitsbouw als de installatiebranche.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden, semi-overheden en instellingen binnen de publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor bouwprocesmanagement (formele communicatie tussen partijen in de bouwsector)

Meer informatie

Gerelateerd

IFC

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit