Van NORA naar RANBA - adoptie van architectuurprincipes door De Nederlandsche Bank

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NORA Gebruikersdag 6 juni 2019
Ronde 1 (13.15-14.15 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 6 juni 2019,

Track 3 Enterprise architectuur in de NORA Familie.

* opening 13.00 uur
* paneldiscussie 16.15 uur
* netwerkborrel 17.00 uur

Locatie: ministerie van OCW, Rijnstraat 50 Den Haag.
Aanmelden: via pleio (tot vr 31 mei).


Bijeenkomst op donderdag 6 juni 2019, 13:45 - 14:45, locatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Adres: Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag.
Doel: Kennisdeling hoe abstracte architectuurprincipes door zowel directie als medewerkers van een organisatie omarmd kunnen worden.
Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt of gaat houden met enterprise architectuur, of dat nu in je rolomschrijving terug te vinden is of niet. .De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar architectuurprincipes gebaseerd op de NORA. Deze principes dragen ertoe bij dat de ontwikkeling van DNB’s digitale dienstverlening wordt gebaseerd op kaders en afspraken die breed binnen de overheid gebruikt worden. In deze sessie gaan Gert Eijkelboom (DNB) en Robert van Wessel (ICTU) in op de keuze voor de NORA, het implementatietraject dat is doorlopen en het effectief gebruik van de architectuurprincipes bij DNB. Hoe krijg je zowel directie als medewerkers mee in het omarmen en toepassen van architectuurprincipes die in eerste instantie erg abstract lijken?

Introductie RANBA NORA (PDF, 4,08 MB)
Foto van de sprekers, Robert van Wessel (links) en Gert Eikelboom (rechts). Robert zit aan de zijkant van een grote vergadertafel en kijkt geïnteresseerd naar een groot scherm. Gert staat rechts van het scherm en wijst met uitgestrekte arm iets aan op het scherm. Op het scherm onleesbare tekst.
De sprekers, Robert van Wessel (links) en Gert Eikelboom (rechts)
Foto van de sessie, een grote ovalen vergadertafel met een scherm aan het verste einde, waaromheen zo'n vijftien mensen naar het scherm kijken waar Gert iets op aanwijst. De deelnemers zijn in verband met privacy onherkenbaar gemaakt.

Quote van een deelnemer: Waarom doen andere dochters van NORA dat niet op dezelfde manier? Antwoord buurman: Omdat ze zowel een vader als een moeder hebben.

Vraag deelnemer: Wat is de grootste valkuil waar we als andere dochters rekening mee moeten houden, als we NORA implementeren / adopteren? Antwoord: Dat je niet reëel bent in je inschatting van werk en doorlooptijd. Je kunt het onderschatten, maar ook overschatten is een valkuil.

Meer lezen? Zie iBestuur artikel DNB kiest voor toekomst met NORA


Samenvatting van de sessie Van NORA naar RANBA door de sprekers[bewerken]

(Als de video niet laadt, bekijk hem dan op peertube)

(Als de video niet laadt, bekijk hem dan op peertube)