Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Uitgefaseerd
Het pressure document waarin dit stond opgenomen is vervangen door een concretisering van de GDI-Architectuur. Deze is nu vervat in "Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden".
Bron
GA Machtigen

Doel

Doel is dat de dienstverlener moet kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid van de registratie van de machtiging in het machtigingsregister en dat ook moet kunnen herleiden.

Scope

Bij registratie van de machtiging in een machtigingsregister bepaalt de gehanteerde procedure het betrouwbaarheidsniveau van de machtiging.
De dienstverlener beslist welk betrouwbaarheidsniveau van de registratie van de machtiging nodig is voor de levering van haar dienstverlening.
Voorbeeld: Voor de aanvraag van een uitkering kan de gemachtigde met een substantieel betrouwbaarheidsniveau inloggen, namens een belanghebbende, maar als de registratie van de machtiging op het niveau laag was, dan kan de UWV overwegen om de aanvraag voor de uitkering te weigeren.

Afspraken:

 • Er moeten afspraken zijn over de afleiding van het betrouwbaarheidsniveau bij registratie (uit de handelingen).
 • Ieder machtigingsregister zal moeten beschikken over transparante procedures voor de registratie van de machtiging.
 • Bij het gebruik / opvragen van de machtiging zal de informatie over het betrouwbaarheidsniveau van de registratie van de machtiging moeten worden meegestuurd.

Voorbeelden

Nog te bepalen.

Status

Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan:

 • ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual,
 • uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s),
 • visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur.

Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). GO brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden.

Documentatie

De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Machtigen is opgenomen in het document van de werkgroep: GO_Pressure_Cooker_Machtigen.pdf (PDF, 419 kB).

Naamgeving

Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam De dienstverlener moet kunnen herleiden en vertrouwen op betrouwbaarheid van de registratie van de machtiging in het machtigingsregister


Gerelateerde generieke functies  Gerealiseerd door

  Standaarden

  Principes

  Visualisatie relaties

  debugging

  Graphviz DOT-code voor de visualisatie

  digraph GRAPHNAAM{
  graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
  node [shape=note];
  /* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging */
  8864 [URL="[[Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging]]", label="Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging"]
  
  { } -> 8864 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]
  
  
  8864 [URL="[[Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging]]", label="Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging"]
  8864 -> { } [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
  /* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging */
  8864 [URL="[[Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging]]", label="Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging"]
  
  { } -> 8864 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]
  
  
  
  
  
  /* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging */
  8864 [URL="[[Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging]]", label="Vaststellen van de betrouwbaarheid van een machtiging"]
  
  { } -> 8864 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
  }
  

  Oude visualisatie

  Gerelateerde onderwerpen

  Past toe
  Wordt toegepast in